GEMEENTERAAD 8 SEPTEMBER 2014

25 Februari 2015

GEMEENTERAAD 8 SEPTEMBER 2014

: Speelbos Oelegem / misbruik plakzuilen / gebrekkige gemeentelijke website GROENE INTERPELLATIES1. Speelbos Van Steenbergenlaan ? Oelegem

Zie eerder bericht op deze website - samengevat: de buurt protesteerde tegen de geplande kaalkap van het speelbosje (400 bomen!), overleg met het bestuur leverde niets op, en Groen deed nog een poging met een brief naar het college om de plannen minstens gedeeltelijk te wijzigen? vergeefs.

Om onze verontwaardiging duidelijk te maken brachten we het punt dan ook op de eerste gemeenteraad nadat de ravage was aangericht. Uit onze interpellatie:

"(?) Ondanks heel veel protest van de omwonenden en politieke verontwaardiging vanuit de oppositie, werd het bestaande bos vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Enkele symbolische eiken mochten blijven staan. Een trieste getuige van het 'kaalkapbeleid' dat dit bestuur voert.

Het onheil is geschied, maar de échte reden voor deze domme beslissing blijft vreemd. In haar oorspronkelijk schrijven van 2012 stelde het bestuur: 'vooral de hoge bomen waren een doorn in het oog van de buurtbewoners'. Om hoeveel bewoners het gaat is niet duidelijk, al hebben wij en de hele omgeving wel een vermoeden van waar de 'wind' kwam.

Ook de beweringen dat er toen geen reactie kwam uit de buurt klopt niet, er is wel degelijk door verschillende bewoners gereageerd, echter zonder enige reactie? de geschiedenis herhaalt zich. In elk geval houden wij ons hart vast: er staan nogal wat hoge bomen in Ranst en een paar ervan kunnen in de toekomst wel eens wat schaduw werpen in één of andere tuin of zelfs een zwembad!

Toch deze vraag : wanneer zal het nieuwe speelbos worden gerealiseerd en met welke middelen zal dit gebeuren?"

Het antwoord

De aannemer moet de opruimingswerken nog verrichten, pas dan kunnen we daar werk van maken.

2. Plakzuilen illegaal overplakt  

Dit punt bracht Groen al tweemaal op de gemeenteraad: discotheken van buiten Ranst overplakken de aankondigingen van onze eigen verenigingen. Wat is de stand van zaken in verband met de plakzuilen? Is er al iets ondernomen om de grote affiches van de discotheken buiten de gemeente tegen te gaan?

Het antwoord maakte het voor ons opnieuw duidelijk: dit is geen prioriteit voor het bestuur. Men weet dat het probleem bestaat, dat het bestaande reglement overtreden wordt, maar ach?

3. Gemeentelijke website

De vernieuwde website van de gemeente is nog steeds niet up-to-date. Zo zijn bijvoorbeeld veel gegevens van verenigingen totaal verouderd. Jammer, want er zijn wel degelijk veel mensen die deze site gebruiken om verenigingen te contacteren en daardoor komen ze bij de verkeerde personen terecht. Antwoord: Ja, men weet het, er wordt aan gewerkt.

10 september 2014