Gemeenteraad 2 juni 2015 - Interpellatie Groen: doortocht Broechem veiliger - rol van de Bistweg daarin?

10 Juni 2015

Gemeenteraad 2 juni 2015 - Interpellatie Groen: doortocht Broechem veiliger - rol van de Bistweg daarin?

mobiliteitsstudie klaarHet

De is . bestuur van Ranst kiest voor het 'nulscenario', tegen het advies in van het studiebureau. Groen voorspelt zware problemen.

In het collegeverslag las Groen welke maatregelen het bestuur plant om de doortocht van Broechem (N116) verkeersveiliger te maken.

Luc Redig, op de gemeenteraad:

"Eerst het positieve: de maatregelen die men wil nemen in de dorpskern zijn net deze die Groen al jaren vraagt om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de dorpskern op korte termijn te verbeteren ? los van een fundamentele oplossing via een omleidingsweg. Dan hebben we het over een zone 30 i.p.v. 50 km/uur, wegversmallingen voor een poorteffect, doorsteken accentueren,?. Spijtig dat het zo lang heeft geduurd en dat daarvoor eerst een studie nodig is.

Het bestuur kiest daarmee voor wat deze studie 'het nulscenario' noemt: behoud van de huidige situatie, met snelheidsremmende maatregelen in de doortocht. In een latere fase zou er een verbod + 3,5 ton komen, komende vanaf de Oelegemsesteenweg.

Het bestuur volgt daarmee dus niet het 'Basisscenario 1' (enkelrichtingsverkeer doortocht dorpskern), dat nochtans het voorkeursscenario is van de studie. M.a.w. nogmaals legt het bestuur de aanbevelingen van een door hen bestelde studie naast zich neer.

In feite lijkt het erop neer te komen dat het bestuur de huidige situatie zo veel mogelijk wenst te behouden en bang is om maatregelen te treffen die de mobiliteitsproblemen in Broechem echt ten gronde aan te pakken."

Wat met de Bistweg?

Luc Redig: "De keuze van het bestuur voor dat nulscenario maakt dat een grondige herinrichting van de Bistweg nodig wordt. En daar hebben wij behoorlijk wat vragen bij. Het 'verharden' van de bermen via uitwijkstroken in grasbetontegels is immers absoluut onvoldoende om de veiligheid van fietsers te garanderen. Onze vragen:

  1. Waarom kiest het bestuur voor dit scenario?
  2. Wat met de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de Bistweg?
  3. Hoe gaat het vrachtvervoer, in twee richtingen, op een veilige manier kunnen verlopen?
  4. Kunnen de geplande maatregelen om de dorpskern verkeersveiliger te maken, niet nú al worden ingevoerd?"

De antwoorden en onze reactie

1. Basisscenario 1 (dat de studie adviseert) kan niet voor De Lijn: de bussen moeten in de twee richtingen door de dorpskern blijven rijden.

Reactie van Groen: je kunt toch voor bussen een uitzondering maken?

2. Fietsers: geen probleem, die hoeven niet uit te wijken naar de betontegels, ze kunnen rustig op het betonnen wegdek blijven rijden?

Reactie van Groen: natúúrlijk gaan fietsers door brede vrachtwagens gedwongen worden uit te wijken naar de gevaarlijke tegels opzij van de baan!

3. Die tegels zijn bestand tegen zwaar verkeer, kijk maar naar de Bremstraat.

Reactie van Groen: alsof de Bremstraat even druk bereden wordt door vrachtwagens! Die tegels gaan op de Bistweg snel verzakken door het vele gebruik telkens als vrachtwagens elkaar kruisen. De Bistweg zou een omleidingsweg kunnen worden, maar alleen bij een grondige herinrichting en verbreding, met daarbij ook maatregelen voor de zwakke weggebruikers. (zie eerder denkwerk van Groen hierover)

Conclusie: de Bistweg kan dit niet aan! Een beperkte investering in grastegels volstaat absoluut niet!

4. Het bestuur verklaart nu wél achter die maatregelen te staan waarmee het Gewest de doortocht veiliger kan maken, "maar het zal nog jaren duren eer dat in orde komt" (schepen Muyshondt).

Reactie van Groen: die uitspraak doet ons het ergste vrezen; wil het bestuur dit wel écht, zal men er bij het Gewest met kracht op gaan aandringen ? gezien de vroegere ervaringen? Groen zou graag een concrete timing zien om de doortocht te beveiligen, maar met dit bestuur vrezen we dat we dit nooit zullen bereiken.


Van 70 naar 50 km op de Bistweg?

Los van de discussie over het latere statuut van de Bistweg, heeft Groen al meermaals gevraagd om de toegelaten snelheid te beperken tot 50 km/u. Dat gaat het bestuur ook invoeren, maar later. Momenteel géldt dat snelheidsregime echter reeds op de Bistweg, wegens wegwerkzaamheden. N-VA stelde nu op de gemeenteraad voor om het na deze werken dan ook zo te behouden ? wat de oude droom van Groen direct waar zou maken.

Maar neen hoor, het wordt eerst opnieuw 70 km/u, en dan gaat men het nog wat bestuderen, en dan kan het op een latere gemeenteraad terug 50/u worden? Begrijpelijk: want anders was er op déze gemeenteraad een voorstel van de oppositie goedgekeurd geweest en dat mag toch niet gebeuren nietwaar.

3 juni 2015