Gemeenteraad 29 juni 2015

02 Juli 2015

Groene tussenkomsten:  dreef Kapelstraat (Bossenstein) / voorstellen voor veiliger fietsen N14 / heraanleg Lievevrouwestraat

  1. Dreef Kapelstraat: waar blijven de nieuwe bomen?

De bomen in de dreef aan de Kapelstraat vormden een gevaar voor de veiligheid. Het bestuur van Ranst vroeg uiteindelijk ? na meermaals tevergeefs aandringen bij de eigenaar ? zélf een kapvergunning aan om de bomen te rooien. Groen heeft geen probleem met deze gang van zaken.

Luc Redig verwees in zijn interpellatie naar een brief van 8 augustus 2013, waarin het college de eigenaar op de hoogte bracht, nadat hij op geen enkele aanmaning had gereageerd. Wie de vroegere dossiers met deze persoon kent, weet dat dit in de lijn van de verwachtingen lag. Het bestuur zag intussen dat Groen zich vastbeet in dit dossier en maande daarom op 27 mei l.l. de eigenaar nog maar eens aan om eindelijk tot de verplichte heraanplant over te gaan.

Wij vermoeden dat deze poging ook nu weer tot niets zal leiden. Het bestuur zit nu wel in een lastig parket. Door het aanvragen van de kapvergunning is het nu immers zélf verplicht de nieuwe bomen te planten. Ondertussen kan de eigenaar rustig de zaak bekijken; alle aanmaningen en brieven van het bestuur maken immers geen enkele indruk op hem.

Onze vragen

  • Vindt het college niet dat het nu wel lang genoeg heeft geduurd? Kán het zomaar dat een burger van deze gemeente jarenlang alle aanmaningen en vragen van het bestuur negeert?
  • Wanneer gaat het college zelf de stap zetten om tot aanplanting over te gaan?  

Het antwoord

Het bestuur bevestigt dat de eigenaar niet meewil en dat aanmaningen niet helpen. In de nieuwe vergunning voor groenaanplant staat uitdrukkelijk dat eerst de bomen in de dreef moeten worden aangeplant. Schepen Jef Verhaegen (parken, plantsoenen, toerisme) beloofde een persoonlijk gesprek te plannen, in de hoop dat de bomen er volgend plantseizoen eindelijk zullen komen.

Groen zal dit dossier uiteraard met argusogen blijven opvolgen.

  1. Groene voorstellen voor veiliger fietsen op N14 (Gewestbaan Lier-Zandhoven)


Reeds begin maart legde Groen Ranst (net als andere Groen-groepen in gemeenten langs de gevaarlijke N14) aan het college concrete voorstellen voor om het fietsen aan vijf gevaarlijke knelpunten met eenvoudige ingrepen veiliger te maken.

Op 9 april had onze fractieleider Luc Redig hierover een constructief gesprek met de betrokken schepen en de burgemeester. Zij hebben toen beloofd deze voorstellen aan de verkeerscommissie en later aan het hele college voor te leggen en de stand van zaken rond het overleg met de verschillende betrokken partijen over te maken.

Ondertussen zijn we drie maanden verder en hebben we hierover niets meer vernomen.

Het antwoord

Dat antwoord klonk ons bekend in de oren: het bestuur zegt wel akkoord te gaan met een groot deel van onze voorstellen, "maar de hogere overheid wil niet mee". Als wij de voorstellen ter stemming hadden voorgelegd, dan zouden ze wel goedgekeurd geweest zijn in de gemeenteraad (zoals in Zoersel), maar dat betekent nog niet dat ze door het Gewest gerealiseerd worden.

Luc Redig heeft daarom gevraagd om gezamenlijk met Zoersel en Zandhoven druk uit te oefenen en minstens samen op tafel te kloppen. Het college ging dat doen, Groen zal dit nauwgezet verder opvolgen.

  1. Tussenkomst bij agendapunt Lievevrouwestraat (Ranst): pleidooi voor enkelrichting

Groen had reeds in februari krachtig geprotesteerd omdat het college van plan was in te gaan tegen het advies van het studiebureau en tegen de wens van de bevolking (800 handtekeningen voor enkelrichting): zie persmededeling na onze interpellatie op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van juni stond nu de goedkeuring van lastvoorwaarden, gunningswijze en ontwerp op de agenda. Ons hernieuwd pleidooi mocht niet baten. De heraanleg wordt gegund aan intercommunale Igean, de keuze voor tweerichtingsverkeer blijft.

Het bestuur kreeg van Luc Redig wel de duidelijke boodschap mee dat op een later tijdstip nog altijd enkelrichting kan worden ingevoerd. Luc: "Hopelijk neemt een volgend bestuur wél de juiste beslissing."

1 juli 2015