Gemeenteraad 27/1/2014

07 Februari 2014

Gemeenteraad 27/1/2014

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: nieuwe afvalregeling / buitenschoolse kinderopvang / Ranstsesteenweg 1. De nieuwe regeling huisvuilophaling: veel vragen rond de witte zak en het gftOp de vorige gemeenteraad had Groen

voorgesteld om de witte restafvalzak langer toe te laten dan einde mei 2014. We kregen een njet van het bestuur. Geen wijze beslissing, want ondertussen hebben wij - en wellicht ook het bestuur- nog meer vragen en klachten ontvangen.

We stelden volgende problemen vast:

  • De nieuwe ?  grijze - restafvalzak was op sommige punten pas einde december te  koop. Veel mensen hebben nog oude zakken gekocht; in mei gaan zij met een overschot blijven zitten. 
  • Onvoldoende informatie. Enkel Ranst Info schreef dat de witte zakken na mei niet meer tellen. De website van de gemeente gaf daar niets over. Wel nog de vermelding 'Maxim' als verdeelpunt, een winkel die reeds een jaar gesloten is.

Bij de nieuwe gft-regeling is het college blijkbaar vergeten dat niet elke Ranstenaar een eigen woning heeft. Er zijn veel appartementen bijgekomen en dikwijls heeft men geen plaats voor een eigen gft-container. Tot nu toe mag alle gft gratis worden aangeboden en kan dat dus in een gezamenlijke container. Dat verandert nu.

Onze vragen

  • Hoeveel klachten kwamen er binnen? 
  • Blijft dit bestuur weigeren de oude vuilzak langer te laten gebruiken? 
  • Is er voldoende informatie gegeven? Zou een informatiemoment voor de burgers niet beter geweest zijn? Dat kan nu nog voor de gft-regeling, die nog moet opstarten. 
  • Is de nieuwe gft-ophaling aangepast aan de reële huisvestingssituatie in Ranst? 
  • Heeft het bestuur ooit zgn. citybins (kleine gft-bakken) of gft-zakken overwogen als mogelijke aanvulling voor mensen met te weinig plaats voor een gft-bak?

De antwoorden

Witte huisvuilzak: het bestuur ziet hier geen probleem. Zes maanden is lang genoeg, de mensen konden het weten. Er zijn trouwens maar 24 klachten binnengekomen. Voor het gft: het bestuur belooft een ruime informatieronde, iedereen zal een brief krijgen.

Onze reactie

  • Wie einde december een rol van 20 zakken kocht, moet dus ongeveer één zak per week opgebruiken om er einde mei geen meer te hebben. Wij kennen heel veel mensen die zelfs  niet om de twee weken één zak buitenzetten. Ja, in Ranst wonen veel ecologisch denkende mensen. En slechts 24 klachten? Dan zullen daar ongetwijfeld een heel aantal opmerkingen niet bijgeteld zijn die op andere manieren dan op een klachtenformulier zijn binnengekomen.  
  • Groen begrijpt heel goed dat er intussen ook een petitie is begonnen door een comité van verontwaardigde inwoners. Die ligt zelfs al ter ondertekening bij een aantal kleinhandelaars.    
  • Veel inwoners waren ook heel positief over onze ludieke protestactie op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Groen deelde pamfletten uit en de vijf winnaars van de symbolische verloting van 'overbodige witte zakken' hebben hun prijs inmiddels van ons gekregen.

2. Buitenschoolse kinderopvang: Ranst met de voetjes op de grond

Al heel lang was er in Ranst sprake van een Buitenschoolse Kinder Opvang (BKO) in de vier deelgemeenten. Na veel studies en gesprekken zou er enkel in Emblem een BKO komen. De aanleg gebeurt samen met het OCMW.

Wij hoorden dat er gemikt werd op maximum een tachtigtal kinderen. Maar volgens de officiële normen (4m² minimum per kind) is de voorziene oppervlakte slechts goed voor 21 kinderen, rekenden wij uit.

Onze vragen

Groen gemeenteraadslid Lotte Van Camp: Wat is de huidige stand van zaken? Hoe zal het probleem worden opgelost van het beperkt aantal plaatsen? Welke uren en dagen kunnen de kinderen er terecht? Wat met opvang tijdens schoolvrije dagen? Wanneer wordt de bevolking hierover geïnformeerd? Wanneer komen er BKO-initiatieven in de andere deelgemeenten?

Het antwoord

Einde februari gebeurt de oplevering van het gebouw. Op alle verdere vragen van Groen luidde het antwoord dat er daarover onderzoek en overleg komt of bezig is. En men geeft toe dat het maximum aantal kinderen een onverwachte tegenvaller is.

Lotte Van Camp zal voor Groen dit dossier van zeer nabij blijven opvolgen!

3. Versleten wegdek Ranstsesteenweg zorgt voor geluidsoverlast

Een lokaal actiecomité wil een oplossing voor het vreselijke lawaai veroorzaakt door de slechte staat van het wegdek en de hoge snelheid. Groen had deze problematiek al meermaals op de agenda gezet en kreeg destijds van het college de belofte van een overleg met het comité.

Groen vroeg nu naar het resultaat daarvan. We vernamen op deze gemeenteraad dat er een expert wordt aangesteld. Nochtans dachten we dat er al voldoende onderzoek gebeurd was. Groen blijft ook dit dossier opvolgen.

6 februari 2014