Gemeenteraad 26 maart 2018

28 Maart 2018

Gemeenteraad 26 maart 2018

Groene tussenkomsten: Mobiliteitsstudie Middenkempen: het lijkt wel het programma van Groen! / Groen vraagt voldoende fietslogo’s te schilderen op wegdek Schawijckstraat 1. Mobiliteitsstudie Middenkempen: het lijkt wel een Groen sprookje! Dit betreft een studieproject, gekoppeld aan een lange, geduldige overlegronde tussen de provincie Antwerpen en de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven. Het legt een gezamenlijke strategie vast rond mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.Hier is een paar jaar overleg en vergaderen met de betrokken gemeentebesturen aan voorafgegaan, en nu is het aan de gemeenteraden om dit te bekijken. Het college van Ranst vroeg aan de gemeenteraad om goedkeuring van deze toekomstvisie. Groene tussenkomsten: Mobiliteitsstudie Middenkempen: het lijkt wel het programma van Groen! / Groen vraagt voldoende fietslogo’s te schilderen op wegdek Schawijckstraat 1. Mobiliteitsstudie Middenkempen: het lijkt wel een Groen sprookje! Dit betreft een studieproject, gekoppeld aan een lange, geduldige overlegronde tussen de provincie Antwerpen en de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven. Het legt een gezamenlijke strategie vast rond mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.Hier is een paar jaar overleg en vergaderen met de betrokken gemeentebesturen aan voorafgegaan, en nu is het aan de gemeenteraden om dit te bekijken. Het college van Ranst vroeg aan de gemeenteraad om goedkeuring van deze toekomstvisie. Luc Redig vroeg het woord en drukte de grote tevredenheid van Groen uit: “Dit lijkt wel ons eigen verkiezingsprogramma!” De grote aandacht voor de zwakke weggebruikers ligt Groen immers nauw aan het hart. En niet alleen dat: drie grote principes die de basis vormen van deze studie zijn: inzetten op leefbare dorpskernen (met tonnagebeperking), op veilige autoluwe fietsroutes en op beter en meer openbaar vervoer.Luc stelde wel vast dat ons bestuur, met de goedkeuring van deze studie, belangrijke koerswijzigingen zou inzetten… áls men er de komende jaren tenminste echt werk van wil maken. Groen hoopt dat de mooie plannen geen dode letter blijven.Luc polste bij het schepencollege naar enkele straffe dossiers, bij wijze van voorbeeld: Het Safispoor-fietspad moet volgens de studie doorgetrokken worden van Broechem doorheen de golf tot aan het Albertkanaal. Een oud stokpaardje van Groen waar we telkens weer op terugkomen Op de Zandhovensteenweg zou zowaar een knip komen, ergens in de buurt van de autosnelweg De dorpskernen moeten autoluw worden. Luc: “En de Bistweg, die opgewaardeerd moet worden voor doorgaand verkeer, om zo de dorpskern van Broechem te ontlasten: dat is ook iets waar Groen al zo lang op aandringt… Is het écht de bedoeling van dit college om dat allemaal te realiseren? Zal er schot in de zaak van de Bistweg komen, nu blijkbaar ook hogere overheden mee druk op de ketel schijnen te willen zetten? Als dat zo is, dan hoop ik dat we deze punten weldra in alle verkiezingsprogramma’s gaan zien verschijnen!” Het antwoord Schepen Fernand Bossaerts bleef voorzichtig: dit plan laat ons wel toe sterker te staan in de besprekingen met het Agentschap Wegen en Verkeer, maar of de Bistweg zo gaat kunnen dienen voor de ontsluiting van kmo-zone Ter Straeten? Dat moet nog overeengekomen worden met alle betrokkenen. Het Safipad zou inderdaad een grote meerwaarde zijn, we gaan daar voort werk van maken en er ruimte voor vragen aan het kruispunt van de snelwegen. Onze reactie De inhoud van wat de gemeenteraad die dag goedkeurde is dermate revolutionair -  er staat nog veel meer in dat wat we hier aanhalen! – dat we het bijna niet kunnen geloven. Moeten we zeggen: eerst zien en dan geloven? In elk geval: met Groen in een volgende meerderheid zullen we aan de slag gaan met deze bovengemeentelijke toekomstvisie. Dit plan mag niet opzij geschoven worden, zoals het huidige gemeentebestuur in het verleden meermaals wél deed met andere mobiliteitsstudies die het zélf besteld had! 2. Op wegdek voldoende fietslogo’s schilderen Witte geschilderde afbeeldingen van een fiets op een fietssuggestiestrook of op het wegdek dienen om automobilisten te waarschuwen voor de aanwezigheid van fietsers. De onderhoudswerken in de Schawijkstraat starten weldra. Luc Redig wees erop dat de geplande fietslogo's niet voldoende in aantal zijn. Het Fietsvademecum is duidelijk: deze moeten om de 30 m én na ieder kruispunt voorzien worden. Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts beloofde ons dat er nu dubbel zoveel fietslogo's voorzien zullen worden als in het eerste bestek.  28 maart 2018