Gemeenteraad 26 februari 2018

27 Februari 2018

Gemeenteraad 26 februari 2018

Groene interpellaties: Gemeentelijk klimaatbeleid: veel te zwak / Waarom krijgt die ene privé rijschool zulk een cadeau? / Verkiezingen: moedig niet-Belgen extra aan met een simpele brief 1. Gemeentelijk klimaatbeleid: veel te zwak  (cartoon: Baluchi5 op Wikimedia Commons)Met het gemeentelijk klimaatactieplan doet Ranst mee om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. De intercommunale IGEAN helpt de gemeenten daarbij. Het valt Groen Ranst op dat de door ons bestuur vooropgestelde doelstellingen weliswaar erg ambitieus zijn, maar dat de concrete actieplannen sterk te kort schieten. Onze gemeente tekende voor 2018 slechts op twee acties in die IGEAN aanbiedt: duurzaam bouwadvies (kost Ranst niets) en een klimaat-award voor bedrijven (kostprijs: 500 euro).Kurt De Belder somde de vele IGEAN-acties op die Ranst laat links liggen, en vroeg om voor méér acties in te schrijven. Want 2020 nadert snel, Ranst heeft met het burgemeestersconvenant beloftes gemaakt en we gaan er zo absoluut niét geraken. Het antwoordSchepen Fernand Bossaerts antwoordde in de plaats van de afwezige Tine Muyshondt (Milieu). Hij somde een reeks maatregelen op die de CO2 helpen verminderen. Maar het is een bewuste keuze van het college: kiezen voor minder acties, maar goed doen wat we wel doen, want we hebben te weinig personeel om álles te doen. Reactie van GroenKurt hekelde opnieuw het grote verschil tussen de vele beloftes en de verwezenlijkingen. Desnoods moet er meer personeel worden ingezet, maar in feite is dat een drogreden: veruit het meeste doet het IGEAN-personeel en moet niet van óns gemeentepersoneel komen. Kurt bleef aandringen om een antwoord te krijgen waarom Ranst nooit meedoet aan groepsaankopen (ook een actie die de gemeente zich wél had voorgenomen), voor bv. muurisolatie en groendaken. De schepen gaf daar geen antwoord op; het was de burgemeester die het debat naar zich trok en zo kwam de echte waarheid aan het licht. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar tussen de regels konden we verstaan dat de lokale middenstand volgens hem bij groepsaankopen benadeeld wordt. "Als een Gents fietsbedrijf wint, moet je als Ranstenaar bij een defect met je auto helemaal naar Gent: wat een luchtvervuiling?" Fout, antwoordde Kurt: lokale aankoop en herstelling is bij groepsaankopen mee opgenomen als voorwaarde. Het klimaatbeleid dat dit college voert is niet ernstig! In de marge feliciteerde Kurt het college omdat het ? alweer ? een oud voorstel van Groen gaat uitvoeren, na het eerst afgewezen te hebben: de vervanging van oude straatverlichting door LED-lampen. Minder energieverspilling, door een investering die zichzelf snel terugverdient. 2. Privé rijschool Sanderus krijgt uitbreiding terrein op Het Loo: koosjer?Het bestuur gaf een gunstig advies voor de uitbreiding met 800 m² van de verharding van het bestaande terrein, en er zou ook een opslagplaats/bureel komen. Luc Redig: "Waarom krijgt een privé-bedrijf - met hoofdzetel in Mechelen - een vergunning om openbaar terrein te gebruiken ? gratis bovendien? Hoe strookt dit met de visie dat Het Loo enkel voor Ranstse verenigingen dient? Kregen andere rijscholen ook de kans om gratis openbaar terrein te verharden en er activiteiten te ontplooien? In hoeverre is er hier nog sprake van eerlijke concurrentie? We lezen in het verslag: 'De voorziene werken staan ten dienste van de burgers van de gemeente en kaderen in het algemeen belang.' Sinds wanneer zijn activiteiten van een privé-bedrijf in het algemeen belang?" Het antwoordSchepen voor Verkeersveiligheid Tine Muyshondt (intussen opgedaagd), schermde met het feit dat Sanderus ook een filiaal in Broechem heeft. En het terrein is er voor iedereen, alle mensen en ook andere rijscholen mogen er komen oefenen, gratis. En Sanderus betaalt de betonnering. "Zo helpt het college de verkeersveiligheid verhogen." Onze reactieLuc bleef hameren op het bevoordelen van één privé bedrijf. Groen vraagt zich af of hier niets onwettigs is gebeurd. Openbaar domein moet voor iedereen gelijk open staan. Welke criteria gaat het college hanteren als eender welk ander privé bedrijf iets komt vragen? 3. Niet-Belgen per brief aanmoedigen om zich te registreren als kiezer ? Groen voorstel afgewezenVeel te weinig niet-Belgische inwoners maken gebruik van hun stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen: in 2012 slechts 13% van de inwoners uit de EU en 4.5% die niet uit de EU komen. Groen ijvert voor maatschappelijke en politieke participatie en hier ligt een taak voor de gemeente. Kurt De Belder: "We stellen voor dat Ranst een extra inspanning doet om zo veel mogelijk inwoners (Belgen én niet-Belgen) te laten deelnemen en we vragen de stemming over het volgende punt: 'De gemeenteraad beslist om vanuit de gemeente een persoonlijke brief (met inschrijvingsformulier / april 2018 - mei 2018) aan alle kiesgerechtigde niet-Belgische Ranstenaars te versturen, zodat Ranst een grotere participatiegraad bereikt van deze inwoners aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.'" Het antwoord, we hadden het kunnen verwachten?: Voor de burgemeester volstaat Ranst Info, de affiches, de website en een folder. Een (Nederlandstalige ? dat moét zo) brief brengt die mensen alleen maar in verwarring, ze denken dan dat het verplicht is en ze komen naar het loket, waar ze dan uitleg in een vreemde taal moeten krijgen: weer meer werk voor ons personeel. Wie het echt wil, die vindt zijn weg wel. Kurt spartelde nog tegen door Open VLD-burgemeester Bart Somers te citeren: "Hoe meer mensen deelnemen aan het democratisch proces van verkiezingen, hoe beter. Die mensen wonen en leven hier, maken deel uit van onze gemeenschap en hebben het recht om mee op het beleid te wegen" (in GvA). Maar wat zijn partijgenoot ginder zegt, doet in Ranst volgens onze burgemeester niet ter zake. N-VA (oppositiepartij) verklaarde dat het echte probleem de 8% Belgen zijn die niet zijn komen kiezen. Onze reactie Elk initiatief, ook een brief, om mensen politiek bewust te maken en meer te betrekken moeten we steunen, voor Belgen en voor niet-Belgen. Een simpele brief kan al bijdragen: al is het maar een verhoging van 12 tot 20%, dat zou al een succes zijn. Zeer jammer dat de andere partijen er zo over denken. Resultaat: voorstel verworpen, door alle gemeenteraadsleden behalve Groen! 27 februari 2018