Gemeenteraad 24/6/2013

25 Augustus 2013

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: trajectcontrole centrum Broechem? / 'Ranst Info' moet politiek neutraal blijven 1.       Trajectcontrole op overdreven snelheid N116 in centrum Broechem?

Op de Gewestweg N116 dacht het bestuur de jongste maanden aan een trajectcontrole zone-50 met een camera aan het begin en aan het einde van een 'traject'. In het collegeverslag van 23 mei las Groen intussen dat aan deze trajectcontrole "een andere invulling" zal worden gegeven.

Onze vragen en voorstellen

  • Welke 'invulling'? Is het college, na het rampzalige trajectcontroledossier van de Ranstsesteenweg, nog steeds voorstander van deze techniek en waarom? 
  • Groen pleit daarentegen voor andere maatregelen op korte termijn. Zone 30 in heel het centrum van Broechem, verhoogde controles, zebrapaden en andere snelheidsremmende maatregelen (bv. poorteffect, aan ingang dorpscentrum, fietssuggestiestroken?). Op lange termijn is Groen gewonnen voor een omleidingsweg via het tracé Bistweg

 Het antwoord

Het idee van een trajectcontrole in centrum Broechem gaat niet door.

2. Ranst Info mag geen politiek reclameblad worden

Onze vraag

Volgens een ongeschreven regel bevat een gemeentelijk informatieblad geen al te opvallende foto's van de schepenen. Dat werd tot nu toe correct opgevolgd. Behalve in de laatste Ranst Info met de foto bij de viering van de kampioenen in Ranst. Een niet-oplettende lezer zou kunnen vermoeden dat de grootste kampioenen de drie centrale figuren op de foto zijn, maar dat zijn drie Open VLD-mandatarissen...

Voor Groen is dat geen bagatel. Groen wil erover waken dat ons gemeenteblad objectieve informatie blijft geven en geen politiek reclameblad wordt.

Op de gemeenteraad zei Luc Redig te hopen dat dit een eenmalige vergissing was en dat het schepencollege er geen gewoonte van gaat maken zichzelf uitgebreid te etaleren in de gemeentelijke publicaties.

Het antwoord

Toegegeven: dit was beter niet gebeurd, en het er zal beter op gelet worden.

20 augustus 2013