Gemeenteraad 24/3/2014

01 April 2014

Gemeenteraad 24/3/2014

ANDERE GROENE INTERPELLATIES: fouten bij oprit nieuwe brug Oelegem / bespaar op openbare verlichting  1. Fouten oprit nieuwe brug Oelegem: hoe gaat men dat oplossen?

Nu het einde van de werken aan de brug over het Albertkanaal nadert, komen een paar vreemde fouten aan het licht. De Hoornveldstraat kan niet aansluiten op de helling naar de brug en blijkt een doodlopende straat te zijn geworden, wat in het oorspronkelijke plan niet voorzien was. Op de brug zelf is een afslag voorzien. Ook had Groen vastgesteld dat het fietspad richting Oelegem een zeer vreemde knik vertoont, met als gevolg een redelijk steil stuk dat sommige fietsers nu zelfs te voet doen. Groen stelde hierover op de gemeenteraad een aantal vragen.

De antwoorden

Alle werken zouden moeten klaar zijn einde april. De burgemeester beaamt het: er zijn fouten gemaakt door de aannemer van nv De Scheepvaart. Wellicht is die aansluiting daardoor niet meer haalbaar en loopt de Hoornveldstraat daar vanaf nu dood. De burgemeester wijst op het onverwachte voordeel daarvan: de straat wordt daardoor rustiger, sluipverkeer is niet meer mogelijk.

Onze reactie

Oké, de gemeente treft hier wellicht geen schuld, maar een flater van dit formaat is onbegrijpelijk. En wat de burgemeester als voordeel (sluipverkeer wordt verhinderd) aanhaalt: dat zal Groen zeker onthouden voor als wij in de toekomst weer eens maatregelen voorstellen om ergens sluipverkeer te ontmoedigen. Het is interessant dat de burgemeester dat blijkbaar ook nuttig vindt.

2. Bespaar op verbruik openbare verlichting

Op de gemeenteraad van april 2013 was ons geantwoord dat het bestuur bezig is met het 'Masterplan Openbare Verlichting'. Dat is bijna een jaar geleden. Ondertussen leest Groen in de cijfers van Eandis dat de energiekosten van de openbare verlichting nog altijd blijven stijgen. Bovendien lezen we in de nota van de technische dienst  over de doelstelling 'Ranst - Klimaatneutrale Organisatie 2020' dat er bijzondere aandacht moet gaan naar openbare verlichting.

Onze vragen

  • Wil het bestuur investeren in de vervanging van lampen en verlichtingstoestellen met verouderde technologie? Groen had dat in april vorig jaar al voorgesteld, op basis van de 'Quickscan' door Eandis. (Dat is een snelle studie over de energiebesparingen die een gemeente op korte termijn kan realiseren door het vervangen van voorschakelapparatuur, lampen of armaturen in het openbare verlichtingsnet).
  • Hoever staat het met het Masterplan Openbare Verlichting?
  • Welke doelstelling aan energiebesparing rond de openbare verlichting wil het bestuur realiseren tegen 2020 (Klimaatneutrale Organisatie 2020)?

De antwoorden van schepen van Openbare Werken Bossaerts

Het Masterplan is nog niet klaar. Het gaat om de opdeling van heel Ranst in verschillende zones (woonwijken, verbindingswegen, dorpscentra enz.) waar de verlichting op bepaalde uren kan verschillen van andere zones. Dat zal tot besparingen leiden. (Na aandringen van Lotte Van Camp: ) Ja, meer is het niet, die quickscan is inderdaad blijven liggen.

Onze reactie

Groen blijft aandringen op de voorstellen die uit de quickscan volgden (vervangen verouderde energieverslindende apparatuur). Was men bij onze eerste tussenkomst daarover al overgegaan tot deze investeringen, dan hadden die al snel zichzelf terugverdiend door de uitgespaarde energie.

Ook het Masterplan Openbare Verlichting zullen we van nabij opvolgen.

30 maart 2014