Gemeenteraad 23 mei 2016

08 Juni 2016

Gemeenteraad 23 mei 2016

interpellatie geplande"Ringweg"

Groene tussenkomsten: over de Oelegem (verlengde Ter Straten) / tussenkomst rond de prijs van de afvalzakken

1. Interpellatie over de geplande "Ringweg" Oelegem

Via enkele bewoners en een artikel in de krant had Groen vernomen dat de plannen voor het doortrekken van Ter Straten naar de rotonde aan de voet van de nieuwe brug nu plots heel concreet worden. Sommige betrokken grondeigenaars hebben de plannen reeds mogen inkijken. Voor Groen is dit een dossier van uitzonderlijk belang ? onder meer i.v.m. de verkeersoverlast en de verkeersveiligheid. Luc Redig stelde daarom op de gemeenteraad de volgende vragen:

  • Nog voor de zomer komt er een informatievergadering voor de bevolking. Maar wanneer wordt de gemeenteraad ingelicht ? toch belangrijk vanuit het oogpunt democratie? Krijgt de gemeenteraad een presentatie van de concrete plannen? 
  • Hoe wordt dit project financieel begroot? En hoe ziet het bestuur de verdere invulling/ontwikkeling van de nieuwe weg
  • Hoe zal de mobiliteit in de Oelegemse dorpskern worden aangepakt wanneer de weg klaar is?

 

Het antwoord van Fernand Bossaerts, schepen van Openbare Werken

De voorlopige werknaam is niet "Ringweg" maar "Nieuwe Maasweg". Uit de infovergadering einde 2014 hebben we onthouden dat de mensen de brug Jozef Simonslaan willen behouden maar dat de mobiliteitsproblemen zo zwaar wegen dat ook deze nieuwe weg aangewezen is; ook de bedrijven zijn vragende partij. Het college liet een studiebureau de verkeersstromen en het circulatieplan onderzoeken ? met subsidiëring van het studiewerk door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. We moeten voor de nieuwe weg rekening houden met een habitatrichtlijngebied ten zuiden ervan. De bestaande Maasweg zal gedeeltelijk verlegd moeten worden. Momenteel zoeken we nog naar subsidiemogelijkheden voor de aanleg van de weg zelf. Over de financies kunnen we nu nog helemaal niets zeggen, nú een bedrag vermelden kan ik niet, maar de weg komt er zeker!
Er komt een infobeurs op 21/6 met stands over de weg, over de brug, en over het circulatieplan voor het verkeer in en rond Oelegem. De gemeente moet snel tewerk gaan met de hele procedure, openbare onderzoeken enz., want de weg moet er zeker liggen voor afbraak van de brug en de bouw van de nieuwe. Die wordt door nv De Scheepvaart gepland tegen 2020. De plannen die betrokken mensen gezien hebben zijn nog voorlopig, ze zijn nog in opmaak. Gemeenteraadsleden kunnen ze ook komen bekijken, maar meekrijgen gaat dus nog niet.
De plannen gaan alleen over de aanleg van een weg en een fietspad doorheen een landbouwgebied en naast een habitatrichtlijngebied, en die bestemming zal zo blijven.

Reactie van Luc Redig

Luc: Goed natuurlijk dat de bevolking info krijgt, maar het is toch heel raar dat niet eerst de gemeenteraad wordt ingelicht in zulk een belangrijk dossier. Ook inzake de mogelijke zware financiële engagementen van de gemeente blijven wij in het duister tasten?

2. Tussenkomst van Groen bij het voorgelegde retributiereglement over de prijs van de vuilzakken

Dat reglement bevestigt dat de scholen gratis huisvuilzakken krijgen. Oppositiepartij N-VA vroeg om ook voor de jeugdbewegingen een lager tarief te voorzien.

Luc Redig van Groen vond dat het net omgekeerd moet: de scholen zijn heel goed bezig om samen met de kinderen aan afvalpreventie te werken ? denk aan brooddozen en drinkbussen, en voorkómen moet inderdaad de eerste pijler zijn van een goed afvalbeleid. Veel scholen zijn pmd-vrij! Voor dat educatief werk kan je als bestuur de scholen belonen, maar dan natuurlijk niet met gratis huisvuilzakken, dat geeft net een omgekeerd signaal alsof het allemaal niet zo belangrijk is?

De bevoegde schepen Tine Muyshondt drukte in haar antwoord ? net als Luc - op het goede preventiewerk dat de scholen in Ranst nu al doen? maar ze bleef vasthouden aan de gratis zakken; het leek alsof zij de argumenten van Groen niet goed had begrepen, en elke verdere uitleg van Luc Redig was vergeefs.

1 juni 2016