Gemeenteraad 23 juni 2014

17 December 2014

Gemeenteraad 23 juni 2014

GROENE INTERPELLATIES: Ranstsesteenweg ? trajectcontrole en staat van het wegdek / speelplein wijk Van Dijck Twee dossiers i.v.m. de Rantsesteenweg liggen ons al lange tijd nauw aan het hart. En dat speelpleintje waar ze in die verkaveling in Broechem recht op hebben, is een nóg oudere zaak, maar daarom laten wij het nog niet los?1. Trajectcontrole Rantsesteenweg: nieuwe coup de théatre in deze soap

Voorgeschiedenis:  gevaarlijke snelheidsovertredingen dienen bestreden, dat spreekt. Een dure trajectcontrole met een camera aan begin en einde van het stuk 50 km/u in Emblem werd geïnstalleerd. Maar ? zoals wij hadden voorspeld ? bleek ze onwettig en onmogelijk, door de twee verkeersplatformen die binnen ditzelfde traject een lagere snelheid dan 50 km/u vereisen.

De camera's zouden naar elders verhuizen. Groen was in blijde afwachting van een beslissing om de trajectcontrole naar een andere meer zinvolle plaats te verhuizen. Er gingen op de Rantsesteenweg flitspalen in de plaats komen.

Maar blijkbaar heeft het college nu toch beslist om het huidige tracé van de trajectcontrole te behouden en ? de verkeersdrempels te verwijderen! Hiervoor zou ca. 50 000 euro worden voorzien en op de gemeenteraad van september zou hierover worden beslist.

Onze vragen

De schepen voor Verkeersveiligheid ging de kosten van de verschillende opties laten berekenen om een keuze te maken.

  • Kan het college de keuze voor het behoud van de huidige locatie verantwoorden? M.a.w. was het dus duurder om de trajectcontrole te verhuizen? 
  • Op welke begrotingspost zullen deze extra-kosten worden verrekend?

Het antwoord

Het bestuur haalt de twee verkeersdrempels weg en verrekent de kosten ? 50 000 euro! - op de begrotingspost ... verkeersveiligheid.

Onze reactie

Op die manier zal dit bestuur eindelijk de trajectcontrole laten functioneren, na drie jaar blunderen. Het verplaatsen van de trajectcontrole zou 36 000 euro gekost hebben, 14 000 euro minder, maar toch kiest het bestuur voor het behoud van het huidige tracé. Je houdt het niet voor mogelijk. De ware reden voor dit blunderbeleid kunnen we niet achterhalen.

 

2. Staat van het wegdek Ranstsesteenweg en klachten rond geluid en trillingen

De bewoners hadden vooraf ter gelegenheid van deze gemeenteraad een open brief van het buurtcomité met de geschiedenis van de lange lijdensweg en van de vele beloftes ingediend. 

Reeds jaren dringen ze aan op een herstel of vervanging van het betonnen wegdek, dat voor behoorlijk wat trillingen en geluidsoverlast zorgt. Het bestuur beloofde een onderzoek door een expert en een open communicatie met de bewoners.

Ook Groen had hierover reeds meermaals vragen gesteld. De laatste maal heeft de burgemeester, na een gesprek met de bewoners, beloofd dat een expert zou worden aangesteld die de zaak zou onderzoeken. Ook de bewoners zouden op de hoogte worden gehouden.

Onze vraag was, opnieuw: graag een stand van zaken in dit dossier.

Het antwoord was, opnieuw, een teleurstelling: het bestuur blijft de bewoners van de Ranstsesteenweg met een kluitje in het riet sturen.

 

3. Groen interpelleert nog maar eens over speelpleintje Wijk Van Dijck

Ook een dossier waar Groen bijna jaarlijks opnieuw op terugkomt. De bewoners van deze verkaveling hadden destijds mee betaald voor een speelpleintje en de gemeente zou dat inrichten. Ze hebben er dan ook recht op, en dat is de reden waarom Groen dit niet wil laten rusten.

Maar opnieuw kregen we hetzelfde antwoord: de aanleg van het speelpleintje zal nog niet voor binnenkort zijn. De onderhandelingen met de verkavelaar zitten muurvast. Het bestuur slaagt er niet in dit dossier los te krijgen.

Ondertussen zijn de kinderen voor wie het pleintje beloofd was dat laatste al lang ontgroeid. Zullen de ?kleinkinderen van de bewoners ooit kunnen spelen op het beloofde speelpleintje?

 

En verder nog, op diezelfde gemeenteraad: compostvaten worden duurder

Groen is voorstander van het behoud van de oude prijs, zeker omdat de inwoners vanaf nu moeten betalen voor elke ophaling van het gft. Net nú zou je als bestuur het thuiscomposteren nog méér moeten stimuleren, vindt Groen, in plaats van  het duurder te maken. Het bestuur slaat de prijs van de thuiscompostvaten echter op van 23 naar 35 euro.

25 juni 2014