Gemeenteraad 23 januari 2017

01 Maart 2017

Gemeenteraad 23 januari 2017

Gemeentelijke wagens beschikbaar voor Autodelen? / Oostmalsesesteenweg: gewest weigert 50 km/u aan school Stapstraat, wat nu?   Groene interpellaties:1. Autodelen door gemeentebestuur

Het gemeentebestuur besliste ? nadat Groen daar regelmatig op wees - het wagenpark te verduurzamen. De aankoop van twee CNG-wagens én van elektrische dienstfietsen juichen we toe. Maar we kunnen nog meer doen tegen de klimaatwijziging. Als we in Ranst autodelen organiseren sporen we ook aan tot minder autoverplaatsingen. Groen Ranst stelt voor dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door enkele eigen voertuigen buiten de kantooruren aan de bevolking ter beschikking te stellen via autodelen. Zoals Duffel (met Groen in het bestuur) met veel succes doet.

Lotte Van Camp: "Cambio is bekend voor autodelen, maar de dichtste standplaatsen voor ons zijn Lier en Mortsel. Meer en meer landelijke gemeenten beginnen met het delen van het gemeentelijk wagenpark. Waarom ook niet Ranst? Het kost de gemeente niets, het is een service aan de bevolking, het bevordert en promoot de duurzame mobiliteit, het past perfect binnen ons engagement in het Burgemeestersconvenant, waarin Ranst (citaat) 'het autodelen aanmoedigt en het bezit van eigen wagens laat dalen waardoor het aantal autokilometers zal dalen'."

Lotte somde nog een hele reeks voordelen op, om als volgt te eindigen: "Volgt Ranst het voorbeeld van Schelle, Edegem, Deinze, Bilzen, Schoten, De Panne, Diksmuide, Wevelgem, Roeselare, Bornem, Neerpelt, Duffel?"

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Milieu en Verkeersveiligheid had liever gezien dat de mensen zich in verenigingen of groepsgewijs zouden uitspreken of organiseren om aan autodelen te doen: privé initiatief zou ze wel steunen als gemeente. Maar ze ziet geen initiatief. En het gaat toch een inbreng van ons personeel vergen.
Op aandringen van Lotte ("Je kunt dat als gemeente toch zelf in gang steken? Doe een oproep of een voorstel in Ranst Info!") verklaarde de schepen dat ze niet bij voorbaat nee zegt, maar dat ze de ervaringen van andere gemeenten wil afwachten. De schepen 'nam het idee zeker mee'. 

Onze reactie: ondertussen hebben wij die ervaringen van andere gemeenten reeds opgevraagd. Afwachten of ook de schepen haar werk doet, en anders zullen we haar een handje helpen!

2. Gewest: tégen "onze" 50 km/u op de Oostmallebaan

Ook N-VA interpelleerde over die terechtwijzing door het gewest. De twee interpellaties kwamen samen aan bod.

 ?

Voorgeschiedenis

Het college reageerde na de gemeenteraad van oktober snel en positief op ons voorstel om via een speciale regeling ("decreet van 16 mei 2008" ? eerder 'opgediept' door de N-VA) als gemeente een "aanvullend reglement" aan de Vlaamse regering voor te leggen om op deze gewestweg een snelheidsbeperking in te voeren in de zone rond dit kruispunt. Wij hadden vergeefs gepleit voor een zone 50 met dichter bij het de school ook een variabele zone 30 tijdens de schooluren. Maar we waren toch tevreden dat het bestuur prompt de borden 50 km/u plaatste langs deze gewestweg. Dan kwam echter het nieuws dat het gewest niet akkoord ging. 

Luc Redig: "Op het eerste gezicht een teleurstelling, maar de motivatie die wordt gegeven stemt ons hoopvol. Het Agentschap Wegen en Verkeer ?vindt dat 'het geheel van maatregelen die de gemeente Ranst vraagt, moet besproken worden op een PCV-vergadering (een overleg verkeersveiligheid op provinciaal niveau ? red.) met als doel alternatieve verkeersveiligheidsmaatregelen voor het wegvak in zijn geheel te onderzoeken.' Onze fractie maakte reeds maanden geleden een voorstel voor een reeks maatregelen aan het bestuur over."

Onze vragen

- Welke voorstellen gaat het bestuur op tafel leggen, zowel voor de bevordering van de verkeersveiligheid op het kruispunt als voor het gehele tracé van de N14?

-Uit vroegere verslagen kunnen wij opmaken dat AWV voorstander is van de plaatsing van verkeerslichten met drukknop, maar dat de Stapstraat dan wel moet worden afgesloten. Wat is het standpunt ter zake van het bestuur en welke voorstellen die het gehele wegvak ten goede komen, zullen dan in de toekomst worden gedaan?

Het antwoord en onze reactie

Het deed Groen deugd dat het college al onze voorstellen en argumenten overneemt voor het overleg op die PVC-vergadering. Zelfs ook al onze voorstellen van twee jaar geleden voor meer fietsveiligheid op de N14 over het hele grondgebied van Ranst.

Lag het gemeentebestuur zelf ooit dwars omdat het de Stapstraat niet wou laten afsluiten ? een voorwaarde die het gewest stelde om verkeerlichten met drukknop te voorzien? Daar herinnert het college zich niets van. Tja, ooit was dat wél zo, maar dat is inderdaad lang geleden.

Besluit van Groen: allemaal aan hetzelfde zeel trekken voor veiliger verkeer, het lijkt dan toch af en toe mogelijk. N-VA Ranst ging ook via hun partijgenoot, de minister van Mobiliteit, verduidelijking vragen. De schepenen gaan de Groene voorstellen verdedigen op het overleg.

Dat het 50 km/u mag blijven, staat zo goed als vast. De kans dat er lichten met drukknop voor de schoolkinderen en recreatieve fietsers komen wordt nu echt reëel. Duimen maar.

25 januari 2017