GEMEENTERAAD 23/2/2015: PETITIE LIEVEVROUWESTRAAT - BESTUUR NEGEERT MENING VAN RANSTSE BEVOLKING

26 Februari 2015

GEMEENTERAAD 23/2/2015: PETITIE LIEVEVROUWESTRAAT - BESTUUR NEGEERT MENING VAN RANSTSE BEVOLKING

Persbericht van Groen Ranst: Open VLD en CD&V-bestuur negeert de mening van de Ranstse bevolking Gisteren werd tijdens de gemeenteraad uitvoerig gedebatteerd n.a.v. het overhandigen aan het college van de voor het behoud van het eenrichtingsverkeer in de Lievevrouwestraat. Eerder was het voorstel van Groen Ranst op de gemeenteraad van november 2014 al eens afgewezen.

petitie

De online-petitie werd ondertekend door 770 mensen, waarvan er nog eens 130 een persoonlijk commentaar postten. Het belang van deze petitie is zeker te vergelijken met dat van de petitie over de brug in Oelegem (1250 handtekeningen op papier), die het college een bocht van 180°deed maken, volgens de burgemeester een beslissing ingegeven door 'democratische' overwegingen.

Tijdens de gemeenteraad presenteerde schepen Bosschaerts een plannetje waaruit de keuze van dit bestuur voor tweerichtingsverkeer naar voor kwam. Een keuze voor meer 'verkeersveiligheid' en' in het belang van de Ranstse weggebruikers' (sic). Dat deze keuze ingaat tegen het advies van de eigen politie én de door het bestuur zelf bestelde Igean-studie was slechts een detail. Maar dat deze keuze ingaat tegen de wil van een heel groot deel van de bevolking en dus ondemocratisch is, is onbegrijpelijk.

Hoewel de gemeenteraad de keuze van het college nog zal moeten bevestigen, lijkt het erop dat de beslissing zo goed als gevallen is. Democratie geldt voor dit bestuur enkel als het haar uitkomt.


Het dossier van de herinrichting van de Lievevrouwestraat is er een van gemiste kansen en legt een hypotheek op de hele toekomstige verkeersveiligheid in Ranst. Dit bestuur blijft immers foute keuzes opstapelen en is absoluut niet van plan zowel haar eigen adviesorganen als de bekommernissen van haar eigen bevolking ernstig te nemen.

Groen zal hiertegen blijven reageren en positieve voorstellen voor een verkeersveilig Ranst blijven doen.

Luc Redig en Lotte Van Camp, gemeenteraadsleden Groen 

24 februari 2015