Gemeenteraad 22 januari 2018

26 Februari 2018

Gemeenteraad 22 januari 2018

Groene interpellaties: 1. Vrieselhof & gemeenteraad: stilaan een schandaal - nog altijd kunnen rolwagens niet binnen in Kasteel Vrieselhof  / Voorstel: Ranst treedt toe tot statiegeld-alliantie / Gebruikt Ranst het pendelfonds (= subsidies duurzaam woon-werkverkeer) ? / Onze fietssuggestiestroken zijn te smal / de story van de knipperlichten (bi-flashes) aan de scholen  1. Gemeenteraad niet langer in kasteel Vrieselhof Luc Redig wond er geen doekjes om: "Ranst organiseert de gemeenteraden en huwelijken al geruime tijd in kasteel Vrieselhof. Reeds bij de start van deze coalitie (2012) heb ik - zonder enig gevolg - geïnterpelleerd over de toegankelijkheid. Zoals zo vaak bij dit bestuur, kreeg ik een nietszeggend antwoord. Vijf jaar verder stellen we vast dat rolstoelgebruikers nog altijd niet welkom zijn voor de gemeente. Dat zoiets in deze tijden nog kan, zou ons allemaal diepbeschaamd moeten maken. (?). Ik verwacht dat het bestuur er zich dit keer niet gaat vanaf maken 'dat er nog geen klachten zijn geweest'." Daarom stelde Luc de volgende vragen Is hierover nog overleg geweest met het provinciebestuur? Als een permanente ingreep niet mag, kan dan een mobiele constructie onderzocht worden? Wat de volgende coalitie ook wordt: laat ons nú reeds het engagement aangaan dat er een oplossing is tegen 1 januari 2019 en vroeger als het kan. Het antwoord Burgemeester Lode Hofmans erkent het probleem maar voorziet een oplossing voor de gemeenteraden tegen 2020, dankzij de nieuwe gebouwen voor de technische dienst. Als voormalige provincieraadsleden drongen hij en schepen Tine Muyshondt regelmatig aan op een oplossing ? inclusief de slechte buitenverlichting. Die moest komen van een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan), maar dat laat op zich wachten. "We willen het zelfs als gemeente op onze kosten doen, maar we krijgen geen toelating." Voorlopig helpen vrijwilligers voor de rolstoelen bij problemen tijdens huwelijken. Trouwlustigen zijn enthousiast over het kasteel en omgeving. Er zal nog eens aangedrongen worden. 2. Zwerfvuil: voorstel om toe te treden tot de "Statiegeld-alliantie" Ook in Ranst is zwerfvuil een zwaar probleem. Statiegeld voor blikjes en plastic flessen zou dat voor een groot deel oplossen. Voordelen: propere bermen, betere recyclage, en de gemeente bespaart aan opruimkosten. Minister Schauvliege zal later dit jaar daarover beslissen. Het is vooral de verpakkingslobby die dwars ligt. In 2017 werd de "Statiegeld-alliantie" opgericht in Vlaanderen en Nederland: organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties vragen aan de regering om statiegeld in te voeren. Groen voorstel: ook Ranst treedt toe tot de Statiegeldalliantie "De gemeenteraad beslist om alliantiepartner te worden voor statiegeld. Op die manier geeft de gemeente Ranst het signaal dat statiegeld een cruciaal onderdeel is van de oplossing voor het zwerfvuilprobleem." Schepen van Milieu Tine Muyshondt antwoordde dat het college onze interpellatie niet had afgewacht maar onlangs had beslist toe te treden.Kurt De Belder verwelkomde dit besluit, maar om de boodschap aan de regering meer kracht mee te geven, vroeg hij toch nog de stemming in de gemeenteraad; die ging unaniem akkoord. Staartje: puntje op de iAchteraf liet schepen van Financiën Roel Vermeesch via de sociale media fier weten dat het college in deze sneller was geweest dan Groen Ranst. Dat moet Groen dan toch weer even rechtzetten: de interpellatie van Groen was ingediend bij het college vier dagen vóór de datum van de vergadering waarop het schepencollege hierover besliste? Kwestie van de waarheid geen geweld aan te doen. 3. Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer Groen Ranst stuurde vooraf een brief naar het college over het Pendelfonds 2018. Dat deden we om hen nog snel tijd te geven om -bij interesse- de nodige dringende stappen te ondernemen. Waarover gaat het? Woon-werkverkeer moet duurzamer, minder per (aparte) auto, meer met de fiets en het openbaar vervoer. Een pendelfonds van de regering subsidieert initiatieven. Maar vorig jaar vielen Ranstse bedrijven tot grote verbazing van Groen Ranst uit de boot; we interpelleerden hierover in februari 2017. Ook de meerderheid vond het toen opmerkelijk en zou op het kabinet van de minister van Mobiliteit om uitleg vragen. Nu blijkt Ranst opnieuw in aanmerking te komen. Bedrijven en gemeentebesturen uit heel Vlaanderen kunnen projectdossiers indienen. Voor Ranst zou het passen in ons Klimaatactieplan n.a.v. het Burgemeestersconvenant, bij de doelstelling om "het duurzaam woon-werkverkeer te promoten en aan te moedigen". Onze vragen: Zal het bestuur als werkgever tijdig een dossiernummer aanvragen om dan later - met ondersteuning van het Provinciaal MobiliteitsPunt - een definitief dossier in te dienen? Zal het bestuur onze bedrijven op de hoogte brengen van de subsidies voor projecten rond duurzame vervoermiddelen? Het antwoord: het bestuur gaat er werk van maken en denkt met de mobiliteitsambtenaar na rond een dossier voor een fietsbrug en een fietspad; de bedrijven (Begora) zullen projecten indienen. Onze reactie: we zullen dit zeker blijven opvolgen zoals we het tot nu toe deden. Misschien is het wel dankzij ons aandringen dat het college deze weg mee inslaat, wie weet... 4. Fietssuggestiestroken in Ranst: te smal volgens de richtlijnen Groen Ranst heeft vele jaren moeten wachten op de door ons voorgestelde fietssuggestiestroken in de Dorpstraat te Emblem, maar eindelijk zijn ze er. "Maar als ik er voor het eerst over fietste, kreeg ik toch niet het gevoel dat het nu veiliger is", begon Kurt De Belder. Ze zijn namelijk een pak smaller dan de criteria van het fietsvademecum eisen. In plaats van minimum 170 zijn ze maar 100 cm breed. Kurt: "Dat leidt fietsers automatisch te veel naar de zijkant van de rijbaan, wat niet de bedoeling is. Daar kunnen ook deuren van auto's plots opengaan. Maar tegelijk blijft de rijbaan tussen de stroken te breed, en is er dus geen snelheidsremmend effect, wat toch ook een bedoeling is van deze stroken. Het fietsvademecum zegt: de breedte van de fietssuggestiestrook bij tweerichtingsverkeer bedraagt minimaal 1,70 m en maximaal 2 m. En naast parkeerplaatsen moet een schrikstrook van 0,50 m liggen." Kurt wees ook op de te smalle suggestiestroken in Schawijkstraat, Processieweg-Tulpenlaan, Venusstraat, N116-Pertendonckstraat en Gustaaf Peetersstraat. En hij haalde de richtlijn aan dat asmarkeringen (een "middenlijn") en fietssuggestiestroken niet samengaan. Fietssuggestiestroken die breed genoeg zijn "trekken" het gemotoriseerde verkeer namelijk naar het midden van de rijbaan, terwijl een asmarkering het verkeer naar de fietssuggestiestrook "duwt". De asmarkering moet dus weg. Onze vraag Ontwerprichtlijnen (Agentschap Wegen en Verkeer / Vademecum Fietsvoorzieningen) werden niet gevolgd. Zal het bestuur - in het kader van goed fietsbeleid - de richtlijnen volgen en aanpassingen uitvoeren?(tweede foto ? Wommelgem: zo moet het ? voldoende breed!) Het antwoord Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts zei het fietsvademecum ? ook inzake bv. de ondergrond van fietspaden (asfalt) ? zo veel mogelijk te volgen. Maar dat vademecum verandert soms, zodat bijvoorbeeld de stroken nu breder moeten zijn dan vroeger; en de kleur is nu oker. "Het was voor de Dorpstraat te laat, maar waar het nog kan in lopende dossiers passen we het aan." Onze reactie Kurt was ook tevreden met de bevestiging dat het college blijft aandringen bij het AWV voor meer fietsveiligheid langs de gewestwegen door onze gemeente, en hij vroeg tot slot aandacht niet alleen voor meer veiligheid maar ook voor meer comfortabele fietspaden. Zie onze beruchte oplijsting in ons fietspadenplan? 5. Een opmerkelijke knipperlicht-relatie: de bi-flashes aan de scholen Voor Groen is het superbelangrijk dat de gemeente de verkeersveiligheid garandeert in álle schoolomgevingen. De knipperlichten (bi-flashes) die het verkeer attent maken op de nabijheid van een school hebben echter nooit goed gefunctioneerd. Ze zouden definitief verdwijnen. Behalve bij één school, waarvan de directeur al enige tijd aandrong: daar komt een stel nieuwe bi-flashes, op zonne-energie dit keer. In een interpellatie vroeg Kurt De Belder om opheldering. Het antwoord Ze waren te vaak stuk, beaamde schepen van Onderwijs en van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt; ze legde uit dat er om die reden al in 2012, in een overleg met de scholen over verkeersveiligheid, sprake was van hun verwijdering. Er verscheen iets anders om het verkeer te wijzen op de schoolomgeving: de "octopuspalen". Er was vanuit de directies geen vraag om daarnaast ook nog nieuwe bi-flashes te plaatsen. Behalve van de (nog vrij nieuwe) directeur van één school, die dat vroegere overleg niet had meegemaakt. Tegelijk verscheen er op de markt een nieuw type dat op zonne-energie werkt. Voorlopig houden we het daarom bij een proefopstelling bij die ene school. Onze reactie Kurt vond dat alle scholen gelijk moeten behandeld worden en dat dus ? als het experiment gunstig blijkt -- ook de andere scholen recht hebben op goed werkende bi-flash-installaties; zelfs als er ook al octopuspalen staan. Het is de taak van het gemeentebestuur om voor zo veel mogelijk verkeersveiligheid te zorgen in álle schoolomgevingen, dat mag niet afhangen de interventies van een directeur. En.. een proefopstelling: is dat echt nog nodig als dit soort bi-flashes elders al twee jaar goed werkt?De schepen vond echter dat de scholen het zélf moeten nodig vinden, ze wil niets opdringen.   25 januari 2018