gemeenteraad 22/4/2013

23 Mei 2013

gemeenteraad 22/4/2013

GROENE VOORSTELLEN: Bespaar op straatverlichting / Oplossing wildplakken affichezuilen 1. Besparen op openbare verlichting

Eandis helpt gemeenten om de openbare verlichting te verbeteren. We kunnen serieus besparen op energie door verouderde lampen en verlichtingstoestellen te vervangen. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook  duurzamer: we helpen daardoor mee de uitstoot van de broeikasgassen naar omlaag halen.

De kosten in Ranst zouden 45 000 euro bedragen. Maar met die investering kan de gemeente jaarlijks 10.000 euro besparen! Ranst zal dus al na 4,5 jaar de investering terugverdiend hebben. Onze gemeente loopt momenteel trouwens reeds achter: het jaarlijks energieverbruik per kilometer gemeenteweg ligt in onze gemeente 10 procent boven het gemiddelde.

Ranst kan een beroep doen op een specialist van Eandis voor detailstudie, offerte en planning. Helaas heeft het vorige bestuur (2007-2012) niet aan dit dossier gewerkt. De investering is er niet gekomen. Daardoor moesten er regelmatig budgetwijzigingen gebeuren, wegens de stijgende kosten van de elektriciteit.

Onze vraag / ons voorstel

  • Welke stappen heeft het huidige bestuur al ondernomen?
  • Zal Ranst ingaan op deze mogelijkheid? Groen Ranst blijft hier - zoals voorheen - sterk voor pleiten: het is nuttig voor de gemeentefinanciën én voor het milieu.

Het antwoord

Goed nieuws is dat schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts ons meldde dat er een 'masterplan openbare verlichting' komt, in samenwerking met Eandis. Ranst wordt in zones ingedeeld: schoolomgevingen, kernen, landelijke wegen, woonwijken, verbindingswegen,? Elke zone heeft haar eigen behoefte qua verlichting. De lampen zullen aangepast worden.

Groen stelt tevreden vast dat we nu toch al door één schepen een geplande beleidsdaad horen vermelden. Tot nu toe was er op eender welk domein van beleidsplannen geen sprake. Groen zal een oogje in het zeil houden of er van dit masterplan daadwerkelijk iets in huis komt?

Jammer natuurlijk dat de opvolging van de voorstellen van Eandis niet is gebeurd tijdens de vorige legislatuur, met dezelfde twee partijen in het bestuur. De investering had al veel sneller terugbetaald kunnen zijn...

2. Affiches ? oplossingen voor het wildplakken

In Ranst staan zuilen waarop lokale verenigingen met affiches promotie kunnen maken voor hun evenementen. Sinds kort merken onze jeugdbewegingen dat de zuilen meer en meer overplakt worden met reclame van discotheken uit omliggende gemeenten. De afmetingen van die affiches zijn ook veel groter dan die van onze verenigingen. De discotheken huren mensen in om die illegale affiches te plakken. Dat is uiteraard zeer lastig voor onze verenigingen: ze verliezen veel publiciteit voor hun evenement en het kost tijd en geld om elke dag opnieuw de gemeente rond te rijden met nieuwe affiches. 

Groen voorstel

Lotte Van Camp (Groen gemeenteraadslid) schetste eerst het bovenstaande probleem, en legde dan twee oplossingen voor aan de gemeenteraad: "Ons eerste voorstel is om enkele plakzuilen te vervangen door palen waar houten borden ingeschoven kunnen worden. Een tweede mogelijkheid is alle affiches vooraf te laten binnenbrengen op het gemeentehuis en de gemeente zélf de affiches te laten plakken, zodat elke vereniging evenveel afficheruimte krijgt. Zo doet men het trouwens in Nijlen en Lier."

Onze vragen

  • Treedt het bestuur op tegen illegale plakkers op ons grondgebied?
  • Is het bestuur bereid onze voorstellen te onderzoeken?

Het antwoord ? en onze reactie

Schepen van Jeugd Hilde Goris beaamde dat het reglement voor de plakzuilen regelmatig overtreden wordt: de plakzuilen mogen enkel door Ranstse verenigingen gebruikt worden en er is een maximale grootte van de affiches. Maar optreden tegen de overtredingen? Dat doet men niet, omdat het bij het parket toch geseponeerd wordt.

Groen vindt het vreemd dat er reglementen bestaan waar bij overtreding niet opgetreden wordt. Het parket betrekken via een pv is niet nodig: met een GAS-reglement kan een bevoegde ambtenaar van de gemeente optreden tegen deze overtredingen. Groen heeft in het verleden steeds gepleit voor een GAS-reglement om bepaalde vormen van echt hinderlijk gedrag te bestrijden, maar daar wilde de meerderheid nooit van weten. (GAS = Gemeentelijke Administratieve Sanctie)

Schepen Hilde Goris beloofde met de jeugdraad het probleem verder te bespreken en samen met hen naar oplossingen te zoeken.

Groen vreest dat de schepen het probleem daarmee gewoon doorschuift naar de jeugdraad. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt Groen. We rekenen er dan ook op dat er snel een degelijk politiek  antwoord komt op dit probleem.

24 april 2013