Gemeenteraad 21 november 2016

02 December 2016

Gemeenteraad 21 november 2016

verkeersveiligheid Dorpstraat, Wijnegembaan e.a. Groene tussenkomst: Een punt op de agenda betrof "verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen". De helft daarvan gaat weliswaar om puur onderhoud of herstelling. Maar anderzijds zal eindelijk een van de voorstellen van Groen uitvoering krijgen: fietssuggestiestroken in de Dorpstraat (Emblem). (Een ander voorstel - zone 30 tussen oude en nieuwe bib - gaat er ook komen maar stond nu niet op de agenda).

Schepen Tine Muyshondt somde de straten op waar ingrepen zullen gebeuren. Luc Redig reageerde dat ongeveer de helft van het bedrag geen nieuwe maatregelen betreft voor veiliger verkeer, maar - inderdaad noodzakelijke - herstellingen aan verkeersplateaus, fietspaden e.d. Wat Groen wél toejuicht is dat onze oude voorstellen (april 2014) om het dorpscentrum van Emblem veiliger te maken werkelijkheid worden: fietssuggestiestroken in de Dorpstraat en (later) ook een zone 30.

Op de Wijnegembaan-Cruyenveldenbaan (Ranst-Oelegem) komen er op het wegdek geverfde fietsjes en sergeantstrepen. Luc Redig vroeg waarom er ook dáár geen fietssuggestiestroken komen, zoals eerder aangekondigd. Groen heeft al in maart dit jaar deze door veel fietsers, auto's en vrachtwagens gebruikte verbindingsweg op de agenda gezet en gepleit om ? naast fietssuggestiestroken ? ook de toegelaten snelheid van 90 naar 50 km/u te brengen.

Antwoord van de schepen: fietssuggestiestroken zijn over die grote afstand enorm duur, en er moet nog onderhoud aan het wegdek zelf gebeuren. Luc: "Zou je dan in het vooruitzicht van de nieuwe Vlaamse snelheidsregeling voor alle gemeentewegen niet nu al meteen werk maken van 50 km/u op deze drukke maar smalle verkeersweg? Wat is uw standpunt hierover?" De reactie van Tine Muyshondt was positiever dan de vorige keer: "We zullen dit idee meenemen." Tot slot informeerde Luc nog maar eens naar de trajectsnelheidscontrole op de Ranstsesteenweg. De camera's staan daar al een eeuwigheid, de platforms zijn er speciaal voor afgebroken, maar het blijft wachten. De schepen kon niet anders dan zuchten en beamen. Ooit moet het technisch in orde komen?

Reactie van Groen

Alle beetjes helpen, en we stellen vast dat veel van onze voorstellen eerst bot vangen, maar dat ze na één of twee jaar tóch werkelijkheid worden, als een voorstel of maatregel van het bestuur zelf. De voorbeelden zijn legio: de sergeantstrepen en fietssymbolen op het wegdek, de invoering van een fietsstraat (Emblemseweg), reglement speelstraat, 30 km/ u Dorpstraat, 50 km/u (Bistweg en andere straten), voorstellen aan het Gewest voor een veiliger kruispunt Oostmalsesteenweg-Stapstraat, led-straatverlichting enz.
Dat de CD&V dan in haar infoblad doet alsof al die maatregelen uit de koker van haar eigen schepenen komt, tja dat moeten we er maar bijnemen zeker?

25  november 2016