Gemeenteraad 20 november 2017

22 November 2017

Gemeenteraad 20 november 2017

Groene interpellaties: Ongevraagd als jacht ingekleurde terreinen / Bestuur schaft snelheidsremmers af  1. Jachtgebieden in Ranst: zonder toestemming ingekleurde terreinen Om te mogen jagen moeten jagers van een plan indienen. Die jachtplannen worden vaak met de natte vinger ingekleurd zonder toestemming of medeweten van de betrokken eigenaar (particulier of gemeente). Zo komen jagers makkelijker aan de voorgeschreven minimale 40 ha aaneengesloten gebied. Kurt De Belder: "Het is voor Groen onaanvaardbaar dat men private eigendommen inkleurt als jachtgebied zonder toestemming of medeweten van de eigenaar. Wie vindt dat zijn eigendom onterecht werd ingekleurd kan het na een schriftelijk verzoek laten 'uitkleuren' uit het jachtplan." Hij stelde de volgende vragen Is het gemeentebestuur bereid om - via de gebruikelijke infokanalen - inwoners te informeren over de jachtplannen (te vinden op www.geopunt.be) en hoe je als inwoner je onterecht ingekleurd eigendom kunt laten 'uitkleuren' (dat kan met de hulp van www.schietinactie.be)?  Wil het gemeentebestuur onterecht ingekleurde gemeentelijke gronden laten 'uitkleuren'? Het antwoord Fernand Bossaerts, schepen van Landbouw en Plattelandsbeleid, bracht eerst zoals we verwacht hadden een kleine ode aan het nut van de jacht, het wild mag zich niet ongeremd verspreiden, maar hij ging toch in op onze vraag: de inwoners zullen ingelicht worden. Voor de gemeentelijke was hij zeker dat de grote terreinen niet ingekleurd zijn, zoals de voormalige militaire terreinen. De kleinere zal hij eens laten nakijken. Onze reactie Kurt was uiteraard tevreden, en wist alvast te melden dat de begraafplaats van Ranst ingekleurd was als jachtterrein: hij hoopte dat het kerkhof niet tot de 'eeuwige jachtvelden' zou gaan behoren. Ook gemeentelijke sportterreinen zijn 'jachtgebied', wist Kurt te melden. De schepen beaamde dat het zéker voor de speelbossen essentieel is dat die niet als jachtterrein zijn ingekleurd. 2.Snelheidsremmende maatregelen: welles-nietes - visie van gemeentebestuur? Op de gemeenteraad van net een jaar geleden onthield Groen zich bij de goedkeuring van het lastenboek verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen. Kurt De Belder: "Want het 'verwijderen van plateaus' (Bistweg) en het 'opbreken van plateaus' (Veldstraat) zijn volgens ons niet echt te beschouwen als snelheidsremmende maatregelen." Kurt besprak met foto's van een aantal voorbeelden van plateaus en verkeersdrempels, wat de bedoeling is van dergelijke snelheidsremmers die verdwenen zijn: Veldstraat (snelheid remmen waar een dorpskern begint); daar is nu na de heraanleg enkel een 'versmalling' die eigenlijk helemaal niet smal is. Bistweg (flitscontroles gaven alarmerende cijfers). Zijn vraag Snelheidsremmers worden dan weer wél in de Kreupelstraat (foto) geplaatst, terwijl men ze verwijdert in de Veldstraat en de Bistweg, of sterk afzwakt in de Zandhovensteenweg en de Schildesteenweg (kruispunt Knodbaan). Welke visie heeft het gemeentebestuur eigenlijk? Het antwoord Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt zei dat deze in de Bistweg daar niet aan zijn doel beantwoordde, hij was te klein. De versmalling die ervoor in de plaats kwam moet eigenlijk nog verbeterd worden, gaf ze toe. En er komt een flitspaal. Ook over de heraanleg in de Veldstraat is zij nog niet tevreden, dat moet nog veranderen. En in de Kreupelstraat: dat is tegen het sluipverkeer. Reactie Groen Kurt legde uit dat snelheidsremmers iets helemaal anders zijn dan maatregelen tegen sluipverkeer; daar zijn andere middelen voor. De schepen: gaan jullie dan overal paaltjes zetten?Groen blijft betreuren dat meer en meer snelheidsremmers ten behoeve van Koning Auto verdwijnen op plaatsen waar ze echt nodig zijn, of dermate afgevlakt worden dat je er aan volle snelheid over kunt blijven doorvliegen; we vrezen dat het alleen maar erger wordt met dit beleid. 22 november 2017