Gemeenteraad 20 februari 2017

01 Maart 2017

Gemeenteraad 20 februari 2017

: Ranst is door Vlaamse regering geschrapt uit het Pendelfonds - hoe reageert het college op deze bizarre maatregel? Groene interpellatie Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen en autoverplaatsingen verminderen. Het aandeel van de auto moet omlaag, dat van fiets en openbaar vervoer moet stijgen. Dat zegt Groen, maar dat zegt ook het beleid op alle niveaus. Daarvoor is o.m. het Pendelfonds opgericht. Dat subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Bedrijven, maar ook lokale of provinciale overheden kunnen de subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal de helft van de kosten van het project.

En nu komt de kat op de koord: dit geldt enkel voor projecten in 'congestiegevoelig gebied' ? lees: waar zeer veel files zijn. De lijst van die gemeenten bevat, tot onze verwondering, wél een aantal van onze buurgemeenten, maar Ranst niet.

Luc Redig: "Iedere Ranstenaar merkt toch dat ook de fileproblemen in Ranst toenemen en hun weerslag op het verkeer hebben. Ranst is dus, raar maar waar, een witte vlek op deze kaart. Onze gemeente telt heel wat bedrijven. Ook het gemeentebestuur heeft genoeg werknemers om zelf aanspraak te kunnen maken op subsidies vanuit het Pendelfonds."

Onze vragen:

  • weet het bestuur waarom Ranst als niet-congestiegevoelig gebied wordt beschouwd?
  • zal het bestuur moeite doen om toch opgenomen te worden in deze lijst?
  • ziet het bestuur hier via deze subsidies een kans voor het eigen personeel en voor dat van de bedrijven in onze gemeente, om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen?

Het antwoord

Schepen van Mobiliteit Fernand Bossaerts zei dat het college al even verbaasd was als wij. Nadat wij onze interpellatie hadden ingediend, zijn zij ook op zoek gegaan naar de juiste informatie. Blijkt dat het subsidiereglement criteria vastlegt om de filegevoeligheid in objectieve cijfers te meten, en dat Ranst inderdaad net niét genoeg uren file en getroffen wagens op de piekuren telt. Hij kreeg de toezegging van het kabinet van de minister, dat ze die criteria binnenkort gaan evalueren. Samen met ons hoopt hij dat we bij een herziening ervan, terug binnen de normen kunnen vallen. En ja, het college wil duurzaam woon-werkverkeer stimuleren.

Onze reactie: we hebben de indruk dat het college hier zelf niet van op de hoogte was, en dat we door onze interpellatie misschien iets in gang hebben gezet. Alle beetjes helpen?

22 februari 2017