Gemeenteraad 19 september 2016

24 Oktober 2016

Gemeenteraad 19 september 2016

: oversteek gevaarlijk kruispunt N14 aan schooltje Emblem Groene interpellatie We blijven in de boosheid volharden: opnieuw stelde Groen voor om het kruispunt Oostmalsesteenweg-Stapstraat-Emblemseweg eindelijk veilig herin te richten. Aanleiding dit keer waren geruchten over een mogelijke trajectcontrole op de N14 met als toegelaten maximumsnelheid 70 km/u. Dat zou een strengere lokale snelheidsbeperking (tot 50 of 30 km/u) aan het schooltje echter in de weg staan.

Luc Redig: "Dat er veel problemen zijn met de verkeersveiligheid op de N14 is een understatement. Het begint al aan het gevaarlijk kruispunt met de Ranstsesteenweg, waar fout parkeren aan het benzinestation en sluipverkeer via dit station schering en inslag zijn. Maar onze foto's en ons meermaals aandringen bij de politie hebben tot niets geleid. Vandaag hebben we het echter over de geplande trajectcontrole. 70 km/uur op het hele tracé door Emblem vinden wij namelijk pure waanzin. Dat zou strengere snelheidsbeperkingen op plaatsen waar het nodig is binnen het traject verhinderen."

Luc vroeg daarom óf en wanneer er een trajectcontrole komt, aan welke maximumsnelheid, en waar het begin- en het eindpunt dan zouden liggen.

Groene voorstellen voor veiliger kruispunt

Kernvraag was uiteraard of het gevaarlijk oversteekpunt aan de Stapstraat (school in Emblem) ook in dit tracé zou zitten. Een trajectcontrole vergt immers één vaste snelheidsbeperking over het hele traject. Een zone 50 (op 150 m voor en na de oversteek) en een dynamische zone 30 (op 50 m) zou dus onrealiseerbaar zijn indien die trajectcontrole tot dit deel van Emblem reikt. Groen stelde daarom voor de eventuele trajectcontrole pas te laten beginnen ná de Stapstraat, en aan dat bewuste kruispunt volgende maatregelen in te voeren:

  • verkeerslichten met drukknop;
  • 50 km/u op 150 m van het kruispunt én dynamische verkeersborden zone 30 dichter bij het kruispunt (= enkel tijdens bepaalde uren);
  • indien die verkeerslichten er niet komen: leds in de rijbaan om oversteekplaats te accentueren.

 

Het antwoord

Zoals bij al onze vorige interpellaties en voorstellen kregen we weer te horen dat het gemeentebestuur al veel overlegde met het Vlaams Gewest maar dat ze daar niet ingaan op de wensen van Ranst. Een trajectcontrole van de (nu al geldende) 70 m/u ziet ons college wel zitten. Er zouden nog geen concrete plannen zijn, maar er is toch alvast sprake van een ANPR-camera op het kruispunt N14-N16 (Lierse Ring) en daarmee wordt die trajectcontrole al wat waarschijnlijker.

Gepolst door Luc, gaf de schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt haar persoonlijk standpunt te kennen: zij zou ook graag een zone 50 zien rond het kruispunt aan de Stapstraat.

Ons besluit

De N14 (Oostmalsesteenweg) is inderdaad een gewestweg, maar wij denken niet dat ons college bij het Gewest veel krachtdadigheid aan de dag legt. Bovendien kan een gemeentebestuur zelfs voor een gewestweg een "aanvullend reglement" voorstellen, dat dan door de Vlaamse regering moet worden bekeken en eventueel goedgekeurd. Ere wie ere toekomt: N-VA wees de gemeenteraad op dat weinig gekend decreet. Daar komen we de eerstvolgende gemeenteraad zonder twijfel op terug.

20 september 2016