Gemeenteraad 19 oktober 2015

23 Oktober 2015

Gemeenteraad 19 oktober 2015

: Burgemeestersconvenant (CO -uitstoot) / Verdwijnen de verkeersdrempels? / Cultuurprogrammatie volwassenen: poverGroene tussenkomsten

2

1. Groene interpellatie: beleid rond verkeersdrempels

Visuele wegversmallingen zijn veel minder efficiënt dan drempels of plateaus.

Uit het verslag van de verkeerscommissie van 18 augustus had Groen opgemaakt dat de verkeersdrempel op de Bistweg bij de kruising van het safipad (fotoverdwijnt om plaats te maken voor een wegversmalling met de verkeersborden zwarte/rode pijlen. In de Veldstraat zou in plaats van het plateau ook een optische versmalling kunnen komen. En er is tevens een lijst verkeersplateaus die door zeer warm weer "ontploft" zijn en in aanmerking komen voor dezelfde ingreep. Vandaar de volgende vragen van Groen op de gemeenteraad:

  • Wat betreft de "ontplofte" verkeersplateaus/drempels: op wiens conto is dit te schrijven? De klimaatopwarming die in Ranst een specifiek microklimaat doet ontstaan dat zeer nadelig is voor verkeersplateaus? Een gebrek aan onderhoud? Te zwaar verkeer in straten die daar totaal ongeschikt voor zijn, dat deze drempels beschadigt, maar dat niet opdraait voor de schade?
  • Er blijkt een vanzelfsprekendheid te bestaan in de redenering dat een beschadigd plateau best vervangen wordt door een optische wegversmalling. Is het bestuur van mening dat dit hetzelfde effect zal hebben als een drempel? De doeltreffendheid van pas aangelegde versmallingen zoals bv. in de Emblemse weg durven we sterk betwijfelen. Of deze van de Pater Domstraat waar de drempel om onduidelijke redenen werd verwijderd, in ieder geval niet omdat deze "ontploft" was.?
  • Gaat het bestuur ernaar streven alle verkeersdrempels weg te werken?
  • Denkt het aan het belang van de plaatselijke bewoners en zwakke weggebruikers, of primeert het belang van de autogebruiker?

 

Antwoord van schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts en van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt:

De beschadigingen betreffen drempels en plateaus uit de jaren negentig, dus de garantie is verlopen. De gemeente heeft alles laten onderzoeken door Onderzoekscentrum Wegenbouw en een herstelling met een aangepaste zettingsvoeg is maatwerk. We onderzoeken het geval per geval. Voor het bestuur blijft de verkeersveiligheid essentieel. Er zijn drempels die zullen blijven en niét vervangen worden. Andere dateren van lang geleden en daar wordt onderzocht of een wegversmalling niet zinvoller is.

Groen zal dit van zeer nabij opvolgen. Wegversmallingen hebben ? wat ons betreft ? al vaak bewezen géén snelheidsremmer te zijn, voorbeelden genoeg!

 

2. Opvolging Burgemeestersconvenant (CO2-uitstoot -20% tegen 2020)

Dat de gemeente Ranst de burgemeestersconvenant heeft ondertekend vinden wij een goede zaak en dat heeft Groen destijds bij de goedkeuring op de gemeenteraad ook bevestigd. Meteen hebben wij toen wel onze twijfels uitgesproken bij zowel de inhoudelijke haalbaarheid als bij de timing.

Intussen stelde Groen vast dat er geen elektrische fietsen worden aangekocht ? een van de vele aangekondigde maatregelen. Het bestuur vaardigt ook niemand af op de bijeenkomst in Brussel rond de burgemeestersconvenant "omdat het college die dag vergadert". In de toekomst staat de aankoop van een aantal voertuigen op de agenda. Daarom volgende vragen:

  • Regelmatig zijn leden van het college om allerlei redenen afwezig tijdens de zitting. Waarom kan er geen schepen (of zijn/haar afgevaardigde) naar deze  - naar onze mening belangrijke - meeting worden afgevaardigd?
  • Graag een overzicht van maatregelen de komende drie jaar voor de reductie van de CO2? Wij vrezen immers dat de ondertekening van deze convenant een aardig staaltje window-dressing wordt en dat een concreet engagement achterwege blijft.

 

Antwoord van Tine Muyshondt, schepen van Milieu

Tine Muyshondt wist via een ingewijde dat die bewuste vergadering niet belangrijk was, maar eerder protocollair. Er was door ziekte ook geen ambtenaar beschikbaar om in te springen. Die elektrische fietsen: we hebben de diensten gepolst, maar er was nergens interesse. (Luc Redig: besturen is niet "polsen", maar is iets willen invoeren, besturen is: aan de kar trekken!)
Vervolgens somde de schepen een aantal maatregelen op zoals carpoolen, een aankoop van een elektrische wagen die jammer genoeg wettelijk niet mocht omdat een aanhangwagen dan niet kon, nieuwe ketels, het toetsen van elk nieuw dossier in het licht van de convenant enz.

Besluit Luc Redig: bij Groen zal het schepencollege voor dergelijke maatregelen altijd een partner vinden! Groen zal de komende jaren ook zelf regelmatig met voorstellen en ideeën afkomen om de doelstelling te helpen bereiken. Groen stipt aan dat ook de bevolking hier zoveel mogelijk bij betrokken moet worden door sensibilisatie en informatie, zodat iedereen zijn duit in het zakje kan doen.

 

3. Cultuur: waar blijft een programmatiebeleid voor volwassenen?

De programmatie is nu toegespitst op jeugd, maar Lotte Van Camp betreurde dat het nu wel erg pover gesteld is met wat overblijft voor volwassenen: het is beperkt tot een subsidiepotje dat telkens 1000 euro toekent voor een "vernieuwend project", indien de jury de aanvraag goedkeurt. En van de voorziene 15.000 euro is er slechts twee keer 1000 euro toegekend. Groen verwacht toch wat meer van een cultuurbeleid.

Schepen van Cultuur Roel Vermeesch beloofde een evaluatie van dit systeem.

19 oktober 2015