Gemeenteraad 19 december 2016

30 December 2016

Gemeenteraad 19 december 2016

: snelheid op Ranstse wegen ? nieuwe Vlaamse reglementering Groene interpellatie Recente Groene voorstellen op de gemeenteraad voor lagere maximumsnelheden haalden het niet: "we moesten wachten op de nieuwe Vlaamse regeling". Die gaat vanaf 1 januari in voege. Het ijzer smeden als heet is, dacht Groen. Vandaar deze nieuwe vraag aan het schepencollege.

Luc Redig verwees eerst naar onze vroegere voorstellen die het wél haalden: "Bijvoorbeeld de Bistweg, de Oelegemsesteenweg (tussen Kapelstraat en Bistweg) en de Herentalsebaan. Het bestuur heeft daar telkens -soms pas na jaren- de maximumsnelheid aangepast naar 50 km/uur. Maar in maart hadden we het over de Cruyenveldebaan/Wijnegembaan. Daar mag je nu nog 90 km/uur rijden (vanaf 1/1/2017 dus 70km/u). Nochtans rijden daar veel scholieren, bewoners en recreatieve fietsers. Groen pleitte voor 50 km/uur én fietssuggestiestroken. Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt ging daar niet op in: het bestuur wachtte op de nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Overheid en ging dan bekijken welke wegen in aanmerking komen voor welke snelheid."

70 km/u wordt de standaardsnelheid

Intussen is het zover. Het ministerie publiceerde op 13 september deze richtlijnen. Buiten de bebouwde kom wordt de standaard 70 km/u. Maar voor de verkeersveiligheid moet die naar 50 km/u zakken in een aantal gevallen: hoge "conflictdichtheid" (lees: veel bebouwing langs de weg, veel opritten naar baanwinkels enz.), "beperkte fietsvoorzieningen" (veel fietsers maar geen of een niet-afgeschermd fietspad?) en lokale omstandigheden (belangrijke oversteekplaatsen enz.)

?

Luc Redig: "Het bestuur is hier - zo hopen we - mee aan de slag gegaan. Voor meer verkeersveiligheid én betere leefbaarheid pleit Groen voor deze lagere snelheid van 50/u op alle plaatsen met een hoge conflictdichtheid en beperkte fietsvoorzieningen. En die zijn wellicht talrijker dan men denkt: veel fietspaden beantwoorden niet aan het Vademecum Fietsvoorzieningen. Een scheiding tussen fietspad en rijweg ontbreekt vaak, wat de veiligheid voor zowel actieve weggebruikers (= voetgangers, fietsers) als automobilisten in het gedrang brengt. Het is dan ook logisch dat daar volgens de Vlaamse richtlijnen ofwel een snelheidsverlaging ofwel een scheiding van de verkeersstromen (vrijliggende fietspaden) nodig is."

Luc stelde de volgende vragen:

- Zal het bestuur de standaardsnelheid verlagen naar 50 km/uur op plaatsen met hoge conflictdichtheid en/of beperkte fietsvoorzieningen?

- Zo ja: welke wegen eerst?

- Waar het 70 km/uur blijft zijn dus vrijliggende fietspaden een noodzaak. Welke investeringen plant het gemeentebestuur tijdens de volgende jaren (legislatuuroverschrijdend)?

Het antwoord

Schepen Tine Muyshondt kondigde aan dat de verkeerscommissie alle wegen gaat bekijken: welke moeten van 70 naar 50/u? Dan komt het in het college, waarna de gemeenteraad finaal alles beslist. Dat zou toch wel op drie à vier maanden kunnen neerkomen. Maar ze voegde er iets aan toe wat Groen ongerust maakt: "Dé  knelpunten liggen niet op de gemeentelijke maar op de gewestwegen. Onze eigen fietspaden zijn meestal in orde."

Onze reactie

Een oud programmaonderdeel van Groen Ranst kan dus eindelijk ? dankzij Vlaamse regels ?werkelijkheid worden. Veel minder verkeersborden, duidelijker regeling, nergens nog 90km/u tenzij per uitzondering, een inventaris van alle gemeentelijke wegen met snelheidsregimes aangepast aan de toestand van de weg (veilig fietspad?).

Maar? als de schepen de gemeentelijke wegen en fietspaden "meestal in orde" vindt? dan stellen wij daar toch vragen bij. Soms zijn ze in zeer slechte staat, elders zijn ze levensgevaarlijk (smalle strook, niet afgescheiden van zwaar verkeer dat aan 70/u mag voorbijzoeven), en op andere plaatsen ontbreken ze.

Groen zal dit dossier met argusogen opvolgen, onze lijst met gebreken in de fietspaden is klaar. Wij zijn hoegenaamd niet tégen 70km/u gekant waar het verantwoord en nuttig is, maar dan moét er een afgescheiden fietspad zijn als er veel gefietst wordt ? wat met de Oelegemsesteenweg bijvoorbeeld? In de begroting voor 2017 staat er 100 000 euro voor heraanleg van fietspaden. Hoever kan men daarmee mikken?

25 december 2016