Gemeenteraad 18/3/2013

21 Maart 2013

Gemeenteraad 18/3/2013

GROENE INTERPELLATIES: brandweer zaait paniek in Broechem, trajectcontrole Ranstsesteenweg, de gewestweg N116 1. Trajectcontrole Ranstsesteenweg: dure flopDe 'trajectcontrole' met camera's aan begin en einde van een bepaalde strook op de Ranstsesteenweg is volgens ons gemeentebestuur de ideale oplossing om iets te doen aan de overdreven snelheid en de daarmee samenhangende geluidsoverlast. Het systeem leverde nog geen enkel proces verbaal op. En dat is niet verwonderlijk.

Groen heeft deze zaak meermaals aangekaart, ook op de gemeenteraad van 18 maart. Onze inlichtingen blijken te kloppen. Want wat blijkt? Er mógen geen pv's worden uitgeschreven, want het systeem voldoet niet aan de wettelijke norm. Op deze weg geldt namelijk niet overal hetzelfde snelheidsregime: op de twee verkeersplateaus mag er inderdaad maar 30 km per uur gereden worden. Volgens het parket kan er dan geen juiste meting gebeuren. Het parket aanvaardt niet dat er beboet wordt.

Wat nu? Ofwel moeten de verkeersplateaus worden afgebroken (en ze zijn pas hersteld en aangelegd), ofwel blijven de camera's enkel werken voor nummerplaatcontrole. Hoe je het draait of keert: de trajectcontrole is een dure flop (kostprijs van ongeveer 75 000 euro).

Wij vragen ons af of het bestuur dit niet had kunnen voorzien en beter had geopteerd voor een goedkopere, efficiëntere oplossing. Trajectcontrole is bedoeld voor snelwegen en lange stukken weg, zonder zijwegen en obstakels, maar niet op een strook van amper 800 meter. Bovendien lagen de verkeersplateaus er al vooraleer de trajectcontrole werd geïnstalleerd.

Ondertussen mag iedereen dus ongecontroleerd te snel blijven rijden en zit het bestuur met de handen in het haar. Wij blijven deze vervelende zaak uiteraard opvolgen, zeker ook omdat dit bestuur nog andere trajectcontroles in Ranst plant (zie punt 2).

2. Mobiliteitsproblematiek gewestweg N116 Broechem-centrum

In januari was er weer een overleg met de hogere overheid over de verkeersproblemen in Broechem-centrum. Het ging over maatregelen op korte en lange termijn, een mogelijke trajectcontrole, en de omleidingsweg. Het bestuur van Ranst is voorstander van deze trajectcontrole.

Onze vragen

  • Welke maatregelen voorziet het bestuur om de verkeersproblemen in Broechem op korte termijn aan te pakken? Maakt een trajectcontrole hiervan deel uit, ook al moet dan het verkeersplateau in het centrum verwijderd worden?
  • Hoe gaat het bestuur de echte oorzaak aanpakken: het teveel aan verkeer dat door de dorpskern passeert?
  • Omleidingsweg: welk traject wil het bestuur voorstellen? Wat is het standpunt van het bestuur t.o.v. een mogelijke verbreding van de Bistweg als alternatief?

De antwoorden -  en onze reactie

Het bestuur wil inderdaad de snelheid aanpakken door trajectcontrole met camera's. En volgens het gewest toonde een verkeerstelling aan dat het niet druk genoeg is om een omleidingsweg te verantwoorden. 

Maar wat bewijst een eenmalige telling? De verkeersdruk zal volgens Groen trouwens zeker nog toenemen. Of het bestuur dan op lange termijn gewonnen is voor een omleidingsweg? Daarover bleef het antwoord erg vaag. Ook over het traject. Groen pleit zoals u weet op lange termijn voor een omleidingsweg rond Broechem langs het traject Bistweg, met een aantal randvoorwaarden.

We vrezen dat het idee weer voor onbepaalde tijd in de kast belandt. Groen biedt aan om hier samen grondig over na te denken, over de grenzen oppositie-meerderheid heen. Dat had gekund in de verkeerscommissie, maar die is afgeschaft. Maar ons positief aanbod blijft gelden, het doet er niet toe in welk discussieforum.

Intussen wil Groen op zeer korte termijn op de N116 snelheidsremmende maatregelen, zoals een zone 30 van Kapelstraat tot Massenhovensesteenweg. Mét afdoende snelheidscontroles. En een zebrapad aan bakker Dockx (zie actiefoto: Groen legde zelf een tijdelijk zebrapad). Groen stelt ook een 'plateau met poorteffect' voor bij het begin van dorpskern Broechem. Zo'n visuele vernauwing vertraagt nu reeds de snelheid bij het binnenrijden van andere kernen in Ranst.

Trajectcontrole is op deze plaats geen goed idee, vindt Groen. Een 'trajectcontrole zone 50' is op wegen met weinig of geen kruispunten zinvol, maar niet hier. Onaanvaardbaar is dat het verkeersplatform Gemeenteplein (op een platform mag je max. 30 km rijden) dan misschien weg moet. 50 km/u is trouwens in de héle dorpskern te snel. Wie zonder enige vertraging tegen 50 km per uur door Pertendonkstraat, Gemeenteplein en Gustaaf Peetersstraat rijdt - rakelings langs fietsers die géén fietspad hebben - wordt NIET geflitst. Wie wordt opgehouden aan de boekenwinkel (afslaand verkeer naar Oelegem) kan daarna tegen een veel hogere snelheid dan 50 km per uur door de Gustaaf Peetersstraat voortrijden. Wie ergens op het traject een zijstraat inrijdt, zal geen pv krijgen, hoe hoog de snelheid ook was.

3. Brandweeroefening Campus Vesta zorgt voor paniek

Op 27 februari zorgde een brandweeroefening op Campus Vesta voor paniek in centrum Broechem: rookwolken, een oorverdovend, sissend geluid. Mensen kwamen hun huis uit, sommigen dachten dat een vliegtuig was neergestort, of was het een terroristische aanslag? In tegenstelling met de vorige keren werd deze oefening niet aangekondigd.

Onze vragen

  • Was het bestuur op de hoogte van deze oefeningen?
  • Welke afspraken waren er gemaakt i.v.m. de communicatie naar de bevolking?
  • Hoe staat het bestuur tegenover deze oefeningen dicht bij de dorpskern?

Het antwoord

Nee, er was dit keer geen aankondiging, want zóveel overlast had het bestuur niet verwacht. En oefeningen zijn toch belangrijk; en meestal is er geen hinder?  

Lotte Van Camp (Groen): "Maar u had als burgemeester toch contact met campus Vesta, u moest toch op de hoogte zijn of een vermoeden hebben?" Antwoord: neen?

18 maart 2013