GEMEENTERAAD 17 NOVEMBER 2014

26 Februari 2015

GEMEENTERAAD 17 NOVEMBER 2014

: verkeersonveiligheid Bistweg / voorstel kapvergunning wijzigen GROENE INTERPELLATIES1. Bistweg

Onze vraag

Buiten het volstrekt onverantwoorde snelheidsregime van 70 km/uur op sommige stukken van de Bistweg, wordt de veiligheid ook nog eens bedreigd door de lamentabele verlichting. Grote stukken zijn niet verlicht, zoals ter hoogte van het verkeersoefenterrein (BMX) tot de ingang van het terrein. Onbegrijpelijk: net daar komen bij activiteiten veel bezoekers. Daarbij komt dat er heel makkelijk mist wordt gevormd en de wegbermen onstabiel zijn. Is het bestuur bereid hieraan iets te doen?

Het antwoord

Schepen Tine Muyshondt: Volgens het regionaal masterplan openbare verlichting moeten we wegen in de buitengebieden minder verlichten, en dat is dus het geval voor de Bistweg. En die 70km/u: die dateert van toen jullie met Groen nog in het bestuur zaten, dan hadden jullie daar toen maar 50 van moeten maken. Misschien gaan wij aan die 70km/u iets veranderen, maar dan zeker niet omdat Groen het nu vraagt.

Onze reactie

70 km/u: de 'schuld' van Groen? Tja: in de periode 2000-2006 heeft het college, waar Groen toen deel van uitmaakte, geprobeerd alle straten te inventariseren en overal een aangepast snelheidsregime in te voeren. De Bistweg is een van de weinige straten die er toen tussenuit zijn gevallen of waar het niet gelukt is.

Alsof dát een reden kan zijn om een onveilige situatie te laten bestaan die het college van Open VLD en CD&V blijkbaar erkent, al die tijd (acht jaar) dat ze al zonder Groen aan het roer staan...

2. Voorstel over de kapvergunning

Er worden in Ranst heel veel kapvergunningen afgeleverd die enkel eisen dat er voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant. Controle kan, wegens personeelsgebrek, niet gebeuren. 

Ons voorstel

De rollen omdraaien: bij het afleveren van een kapvergunning van de aanvrager eisen dat hij/zij meedeelt waar en wanneer de nieuwe boom zal worden geplant. Via een eenvoudig bestand kan dit perfect worden bijgehouden, het moet immers het volgende plantseizoen gebeuren.

Antwoord: dit voorstel werd niet nuttig bevonden.

18 november 2014