Gemeenteraad 17/12/2012

01 Januari 2013

Gemeenteraad 17/12/2012

: sluipverkeer Kreupelstraat; Ranst wist niet dat het meedeed aan de Week van de Afvalvermindering; en de kanaalbrug Jozef Simonslaan (vervolgstory). GROENE INTERPELLATIES1.   Kreupelstraat ? sluipverkeer - verkeerstellingen

Onze vraag

Groen had gevraagd iets te doen aan het sluipverkeer in de Kreupelstraat. We hadden dat graag gestaafd met de resultaten van een verkeerstelling. Maar op de voorgaande gemeenteraad had de schepen het over problemen met de telapparatuur. Maar zij voegde er toen aan toe dat ook de snelheidsindicators die automobilisten attent maken op hun actuele snelheid, automatisch tellingen doen.

Nu had zo'n toestel net een hele tijd in de Kreupelstraat gestaan. Op onze vraag naar de resultaten, kreeg Groen toch weer als antwoord "dat niet alle gegevens ter beschikking waren". Intussen is dat toestel naar elders verplaatst, dus moeten de gegevens toch al zijn uitgelezen? Op de gemeenteraad van 17/12 vroegen wij dus nogmaals naar de resultaten, en indien ze er niet zijn, naar de reden.

Het antwoord

En zo hebben we dan eindelijk toch de tellingen in de Kreupelstraat gekregen. Schepen Sonja De Pooter antwoordde dat de gegevens niet verontrustend waren wat betreft aantal voertuigen ? waarbij ze wel vergat dat deze telling net plaatsvond als de Bremstraat afgesloten was, zodat minder mensen door Kreupelstraat reden. Dirk van Nimwegen moest haar hierop opmerkzaam maken?

De schepen stelde wel een groot probleem vast met de snelheden. Men zou daar dan ook een flitscontrole houden. Dat zal Groen Ranst nauwgezet opvolgen. Een snelheidscontrole zal in de Kreupelstraat het probleem van het sluipverkeer echter niet oplossen, voorspelt Groen. Het bestuur zal meer moeten doen om dat probleem aan te pakken. Zal het college dat wel aandurven?

Het was overigens zeer nuttig om te horen dat die snelheidsmeters dus veel informatie geven: aantal voertuigen + de gemeten snelheden. Groen Ranst zal het bestuur vanaf nu dus zeker vragen welke tellingen gebeurden en wat de resultaten zijn, en zélf voorstellen doen van problematische situaties.

2. Waar bleef medewerking gemeente Ranst aan de 'Europese Week Afvalvermindering'?

Onze vraag

Opnieuw en Co organiseerde in het kader van de 'Europese Week van de Afvalvermindering (17-25 november) een wedstrijd tussen een tiental gemeenten. Het doel was om de inwoners te stimuleren om zo veel mogelijk goederen in te zamelen bij Opnieuw en Co en zo het bewust omgaan met afval te bevorderen. In de pers lazen we dat ook Ranst meedeed en dat vonden we uiteraard positief.

Dus waren we benieuwd naar het vervolg? en dat laat zich raden.De Ranstenaar heeft van het bestuur niks gehoord. Wij hebben alleszins geen verdere informatie gevonden en de resultaten zijn dan ook navenant: Ranst is laatste met een dikke 114 gram per inwoner. Winnaar Lier haalde ruim 485 gram. En zo gaat het elk jaar.

Luc Redig op de gemeenteraad: "We zouden dit kunnen af doen als een bagatel, mocht dit niet symptomatisch zijn voor het gevoerde (milieu)beleid in onze gemeente de afgelopen zes jaar. Een schande en schadelijk voor het imago van onze gemeente. Is de Ranstenaar minder milieubewust dan anderen? Natuurlijk niet! Maar van een bestuur dat, niet alleen op ecologisch vlak, een totaal gebrek aan initiatief vertoont, kunnen we eigenlijk niet meer verwachten." Hij vroeg een reactie van de bevoegde schepen.

Het antwoord

Schepen Sonja De Pooter antwoordde dat ze zelf geen schrijven over de wedstrijd had gekregen. Groen neemt aan dat zij ons niets voorliegt, maar is het anderzijds niet erg vreemd: Ranst deed toch mee, wie schreef onze gemeente dan in? Is dat de manier waarop een schepen van (onder meer) Milieu en Afval het beleid aanstuurt? Hopelijk komt er een actiever beleid met het volgende college.

3.   Afbraak kanaalbrug Jozef Simonslaan ? Keerbaan en doortrekken Terstraten

Onze vraag

'Intrekking besluit college van burgemeester en schepenen nr. 4105 van 22 augustus 2012': met dat besluit trok het college zijn vorige besluit in. Daarin was men ? zonder voorgaande studie en overleg met de betrokken bewoners ? akkoord gegaan met het afbreken en niet heropbouwen van de brug over het Albertkanaal aan de J. Simonslaan, in ruil voor het aanleggen door nv De Scheepvaart van een straat die de Oelegemsesteenweg met Terstraten zou verbinden. Groen had die gang van zaken eerder al aan de kaak gesteld.

Na opvragen van de correspondentie ontdekte Groen Ranst dat het intrekken van dat besluit niet gemeld was aan nv De Scheepvaart. Is dat wel normaal? En hoe plant het bestuur nu verder om te gaan met deze zaak?

Het antwoord

Antwoord dat we kregen op de gemeenteraad: het vroegere besluit om te kiezen voor de afbraak van de brug en de nieuwe weg was niet gecommuniceerd naar De Scheepvaart, dus moest er ook geen schrijven naar hen gaan om dat besluit, dat niet gecommuniceerd was, in te trekken.

Groen volgt dit dossier verder met argusogen op. Inspraak van de bevolking en een grondige verkeersstudie zijn een must!

18 december 2012