Gemeenteraad 16 oktober

20 Oktober 2017

Gemeenteraad 16 oktober

: Waarom doet Ranst niet mee aan de Octopus-acties veilig en duurzaam op weg naar school? / En aan weinig van de klimaatacties die IGEAN voor gemeenten inricht? / Tandje bijsteken in afvalbeleid / : Pater DomstraatGroene interpellaties

Groene tussenkomst

1. Het Octopusplan duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en ?routes: niet voor alle scholen in Ranst?

Octopus wil kinderen actief én veilig naar school helpen komen. Om de schoolomgeving veiliger en kindvriendelijker te maken krijgen gemeentebesturen bijstand. Ranst doet met zijn gemeentescholen niet mee omdat er volgens het college al een actief beleid is rond verkeersveiligheid. De vrije scholen doen wel mee met Octopus.

Kurt De Belder (Groen) vroeg om volgend schooljaar van Ranst wél een Octopusgemeente te maken. Dat kost maar 420 euro en Kurt somde alle voordelen op ? een veel te lange lijst om hier weer te geven. Veel campagnemateriaal, educatieve ondersteuning, aandacht voor duurzame verplaatsingen, een vergroende schoolomgeving, participatie, materiaal bij het fietsexamen, schoolroutekaarten (zie foto) enz? Hij legde er sterk de nadruk op dat dit alles ? zodra Ranst Octopusgemeente wordt - automatisch voor álle scholen geldt: de vrije zowel als de gemeentelijke.

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Onderwijs, zei dat de gemeentescholen daar niet om gevraagd hadden; dat de scholen trouwens al veel van die dingen doen die ook octopus aanbiedt; en dat Ranst al veel deed voor groenere scholen. Maar ze zei niet echt nee, ze ging het voor volgend jaar bekijken met de schooldirecties.

Reactie van Groen

Kurt: "Prima dat de scholen zelf al veel doen, maar hier gaat het om hoe de geméénte aan beleidvorming kan doen, niet de scholen zelf. En daarenboven betreft de vergroening van Octopus niet een school zelf, maar een groenere en veiligere schoolomgeving.

2.Afvalbeleid: tandje bijsteken

Luc Redig vroeg uitleg rond een aantal vreemde vaststellingen. Zo weten we wel dat Werelddelen in onze gemeente heel veel oude meubels en huisraad ophaalt, maar kan dat verklaren waarom Ranst echt mijlenver achteraan bengelt in de cijfers voor Opnieuw & C°? Ranst: 9,09 kg ingezamelde goederen per inwoner, terwijl Nijlen (28,90 kg) en Duffel (34,98 kg) meer dan drie keer hoger scoren. En waarom zijn de wegwijzers naar het containerpark verdwenen?
Hij stelde enkele maatregelen voor: op het containerpark duidelijke borden naar de stand van Opnieuw & C°; optreden tegen de schandelijke overlast van sigarettenpeuken aan bepaalde cafés en een pizzeria; nog eens een campagne rond zelfcomposteren? ; opnieuw een apart Ranst info-katern rond preventie met tips, info (o.a. over Opnieuw en C°), voorkomen van zwerfvuil, reglement sluikstorten, tips voor de horeca (sigarettenpeuken), zuiverheid PMD-fractie, composteren, KGA enz?

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Milieu kondigde aan dat de nieuwe wegwijzers er weldra staan: het moet vanaf nu recyclagepark i.p.v. containerpark heten, daarom worden ze vervangen. Het personeel op het recyclagepark verwijst bezoekers regelmatig zelf naar de stand van Opnieuw & C°. En ja: Werelddelen is de echte verklaring van de cijfers, met hun uitgebreide werking.

3.Ondersteuning IGEAN klimaatbeleid - niet deelname aan acties rond o.m. duurzame mobiliteit

Onze intercommunale IGEAN helpt Ranst om de klimaatdoelstelling '20% CO2-reductie tegen 2020' te bereiken. Elk jaar kan Ranst aan de acties van IGEAN meedoen. In 2017 ging dat rond duurzaam bouwen en wonen, duurzame mobiliteit, bedrijven, communicatie. Maar Ranst tekende alleen in op het thema 'Duurzaam bouwen en wonen'.

Kurt: "Goed dat we meedoen met duurzaam bouwen, maar de tweede grootste uitstoot in Ranst is het vervoer (20,14 %). We betreuren ten zeerste dat Ranst niet meedoet met het thema mobiliteit.  Daaronder hoort bv. een gemeentelijke werkgroep met ondersteuning bij het uitwerken van een fietsactieplan; en een samenaankoop elektrische (bak)fietsen? Vergeten we niet dat Ranst in 2015 het Charter Sterk Fietsbeleid ondertekend heeft! Waarom doen we niet mee?"

Het antwoord

Tine Muyshondt, schepen van Verkeersveiligheid, verklaarde dat de milieuambtenaar zelf zo geadviseerd had: zij kan niet alles tegelijk doen en we moesten dus kiezen als je iets grondig wil uitwerken. Volgend jaar kiezen we misschien anders, en de bestaande acties blijven doorlopen.

Onze reactie

Kurt vond dat de nieuwe mobiliteitsambtenaar toch kon betrokken worden? En die twee gemiste acties zouden van het personeel niet echt veel werk gevraagd hebben. Als we de resultaten van vergelijkbare gemeenten bekijken, dan zouden we met die fietsaankoop nu in Ranst zo'n 150 bijkomende elektrische fietsen zien rijden, én een fietsactieplan hebben: een gemiste kans!
Kurt drong bij de schepenen aan om toch met zoveel mogelijk IGEAN acties mee te doen, volgend jaar zullen er trouwens weer andere aangeboden worden. Dat Ranst bv. ook niet meedoet aan een groepsaankoop van dakisolatie "wegens te weinig personeel" is beschamend als je weet dat IGEAN al het werk doet en dat de gemeente alleen voor communicatie en informatie moet zorgen, en voor de locatie voor een infoavond.

4.Groene tussenkomst: Pater Domstraat

Op de agenda stonden ook de geplande weg- en rioleringswerken Pater Domstraat. Groen las op de plannen dat de weg na de werken iets breder zal zijn door de nieuwe strook grasdals die naast de rijbaan komen. Groen onthield zich bij dit punt, omdat hierdoor het sluipverkeer en de snelheid nog zal toenemen in deze straat die nu al door  het vele sluipverkeer onveilig en onaangenaam is voor fietsers, wandelaars en bewoners.
Schepen van Openbare Werken Fernand Bossaerts kon ons echt  niet geruststellen met de belofte van de nodige sensibilisatie rond dat sluipverkeer en zeker niet rond de snelheid. Groen vindt het in de praktijk vooral de weginfrastructuur is die aanzet tot voorzichtiger of roekelozer rijgedrag, naast controles uiteraard.

18 oktober 2017