Gemeenteraad 16 november 2015

24 December 2015

Gemeenteraad 16 november 2015

Speelpleintje Bogaerdekinderen

Groene interpellaties: Ten : de niet vergeten! / Veilige fietsroutes naar school: waar blijft de brochure? / Verplichte fusie OCMW-gemeente: stand van zaken?

1. Speelpleintje Ten Bogaerde - Emblem: de kinderen niet vergeten!

Het project "Groen in de stad" zou dit speelpleintje omtoveren in een leuk speelterrein voor kinderen. Dat is echter geschrapt. Toch wordt het pleintje aangepakt. Volgens een nieuw plan verdwijnen de basketbalring en de speeltunnel. Het speelplein wordt vooral een plaats voor buurtwerking.  Groen vindt het jammer dat er speelruimte voor kinderen verdwijnt.

Lotte Van Camp stelde daarom op de gemeenteraad de volgende vragen:

  • Waarom kiest het bestuur er niet voor om speelruimte en buurtwerking te integreren in één plan? 
  • In hoeverre zal de buurtwerking wel degelijk gebruikmaken van het vernieuwde pleintje? 
  • Wat is de kostprijs van het plan dat het buurtcomité liet ontwerpen

Schepen Jef Verhaegen antwoordde dat er een nieuw ontwerp komt met de gevraagde ruimte voor de buurtwerking, maar kinderen zullen er toch nog kunnen spelen.

Lotte Van Camp bleef na dat antwoord nog met vragen zitten. Ze was niet gerustgesteld en vreesde dat de kinderen er toch de dupe van zouden worden: minder plaats voor hen en minder speeltuigen dan in het oude plan.

2. De onvindbare brochure veilige schoolfietsroutes ? Broechem

De schooldirecties zijn bezorgd voor de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Ze vroegen daarom aan het college een brochure te ontwerpen en te verspreiden met de veiligste fietsroutes van en naar school. Het college ging op die vraag in: politie en technische dienst kregen de opdracht om fietsgangetjes aan te duiden op het plan van Broechem-centrum. Maar de gevraagde "brochure" geraakte nooit tot in de scholen. Daarom vroeg Groen Ranst in september én nog eens in oktober om een exemplaar te kunnen bekijken.

Luc Redig in zijn interpellatie: "Zowel bij de politie als bij de technische diensten bleek de brochure eerst 'onvindbaar'. Bestond ze toen nog niet? Pas op 19 oktober ontvingen wij dan toch een plannetje met 'de smalle doorgangen' van Broechem en de plaats van de gemachtigde opzichters. Zonder begeleidend schrijven en extra info is dit plan een aanfluiting van elke vorm van degelijke  overheidscommunicatie. Blijkbaar beperkt verkeersveiligheid in schoolomgevingen zich tot 'smalle doorgangen'. Dit versterkt ons nogmaals in de overtuiging dat verkeersveiligheid voor dit bestuur alles behalve een prioriteit is. Graag een reactie van het bestuur."

Het antwoord kwam van schepen Tine Muyshondt; volgens haar heeft het college nooit een "brochure" beloofd. Dat het plan uiteindelijk niet in de scholen is geraakt bleek ze niet te weten. Binnenkort komen ze bij elkaar met de schooldirecties en kunnen ze overleggen wat ze nog kunnen doen.

Reactie van Luc Redig: "Superjammer natuurlijk dat er niets klaar was bij de start van het schooljaar in september! We kijken benieuwd uit naar wat er nu uit de bus gaat komen. En: het is aan u, als bestuurder, als schepen voor Mobiliteit, om initiatieven te nemen; laat dat niet over aan de mensen!"

3. Integratie Gemeente ? OCMW

De verplichte integratie tussen OCMW en gemeente is nog niet voor direct, maar toch moet dat best nu al worden voorbereid. Groen is ervan overtuigd dat deze moeilijke operatie de nodige personele, logistieke en andere implicaties met zich zal meebrengen. Daarom polste Luc Redig op de gemeenteraad naar de stand van zaken.

Uit het antwoord bleek dat er al onder meer een geïntegreerde informatiedienst is. Maar de gemeente wacht nog op de aangekondigde richtlijnen over de fusie tussen gemeente en OCMW, van zowel de federale overheid als de Vlaamse. Dat belet niet dat er nu al formele en informele initiatieven aan de gang zijn.

18 november 2015