GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

26 Februari 2015

GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

: zwakke weggebruiker en beleid rond verkeersveiligheid? INTERPELLATIE GROEN Groen vraagt zich af welk beleid dit bestuur wil voeren rond verkeersveiligheid. Is hier eigenlijk wel sprake van een beleid? De bevoegde schepen heeft nog nooit enige toelichting gegeven hoe zij de groeiende verkeersonveiligheid wil aanpakken. Om haar intenties te peilen konden we enkel terugvallen op de beloftes die haar partij (CD&V) heeft gemaakt in aanloop naar de verkiezingen, bij de Open VLD hebben we daar tevergeefs naar gezocht.

STOP-principe: bij elke maatregel voorrang voor de zwakke weggebruikers

Wat blijkt: de schepen bleek een voorstander van het zgn. 'STOP-principe', waarbij voorrang wordt gegeven aan Stappers en Trappers, vervolgens aan Openbaar vervoer en pas dan aan het Privé vervoer - een benadering die wij toejuichen. Het was dus hoopvol afwachten of deze principes die de zwakke weggebruiker vooraan plaatsen, zouden doorsijpelen in het beleid van deze coalitie.

Luc Redig op de gemeenteraad: "We waren er aan voor de moeite. Buiten enkele kleine ingrepen 'in de marge', zoals wat fietssuggestiestroken hier en daar, stellen wij vast dat dit bestuur in geen enkel dossier blijk geeft duidelijke keuzes voor de zwakke weggebruiker te maken, integendeel: in Ranst is de auto heer en meester. Als dit bestuur dan toch 'investeert', dan doet het dat in de afbraak van snelheidsverlagende verkeersdrempels, voor de realisatie van een ronduit misplaatst project als de trajectcontrole." (Groen maakteal eerder duidelijk dat een trajectcontrole op deze plaats (Ranstsesteenweg, Emblem) wegens de zijstraten en de verkeersplatforms niet aangewezen is.)

Voorstellen van Groen afgewimpeld

Luc Redig vervolgt: "Al jaren stellen wij zeer concrete maatregelen voor rond de invoering van zone 30 in alle dorpskernen, zonder resultaat; verder dan de aanleg van enkele fietssuggestiestroken in Broechem en Emblem durft men niet gaan: de auto kan en mag niets in de weg worden gelegd. Wij vrezen het ergste voor de dorpskern van Ranst, nu dit bestuur blijkbaar voorstander blijkt om de huidige gevaarlijke verkeerssituatie te behouden bij de heraanleg van de Lievevrouwstraat. Voor de aanpak van de verkeersveiligheid in Oelegem wacht dit bestuur met dichtgeknepen billen verdere studies af, maar het is nu reeds duidelijk dat de auto het pleit zal winnen."

Luc besluit: "Maar dat is niet alles: waar blijft de aanleg van nieuwe fietspaden? Ondanks tot 80% subsidie wil dit bestuur niet investeren. Waar blijft het onderhoud van onze fietspaden? Waarom worden er geen snelheidscontroles gedaan in schoolomgevingen? Onze lijst met opmerkingen is nog veel langer, maar wij stellen de vraag aan dit bestuur of er de komende jaren dan toch nog stappen zullen worden gezet om onze gemeente wat veiliger te maken. Het is alsof dit bestuur slechts één doel heeft: besparen en zo weinig mogelijk uitgeven. De verkeersveiligheid gaat er enkel op achteruit."

Het antwoord

Het antwoord van Tine Muyshondt, schepen van Verkeersveiligheid, was danig teleurstellend. Zij bracht een lange opsomming van dingen waar zij fier over meende te mogen zijn.

Zo zijn er bijvoorbeeld toch 'overal in Ranst fietspaden'? Natuurlijk, die waren er al, maar over door dít bestuur aangelegde of geplande fietspaden had ze het niet, noch over de kwaliteit en de veiligheid van de bestaande. 
'En er vinden toch regelmatig snelheidsmetingen plaats?' Ja maar helaas bewijzen de resultaten net hoe dringend ingrepen in de straatinrichting nodig zijn, maar ook daarover geen woord. En de tolerantiegrens waaronder men geen pv's uitschrijft voor overdreven snelheid blijft in Ranst ontoelaatbaar hoog. 
De schepen ging voort: 'Er worden wegmarkeringen geschilderd'. Het zou er nog aan mankeren? 
'En als inwoners het vragen, plaatsen we verkeersspiegels. En er worden weldra wegwijzers geplaatst naar de verschillende parkeerplaatsen. Er wordt gecontroleerd op het kortparkeren...' ?  Allemaal in het belang van koning auto, niet van de zwakke weggebruiker.

Dit antwoord kon ons alleen maar de bevestiging geven dat Groen nog een tandje moet bijsteken om goede voorstellen te blijven doen voor een sterk beleid voor de zwakke weggebruiker. Binnenkort hoort u daar meer van!

30 december 2014