Gemeenteraad 13/5/2013

23 Mei 2013

Gemeenteraad 13/5/2013

GROENE INTERPELLATIES: Geen woonloket in Ranst? / Geen regenboogvlag homofobie? / Geen commissies? Interpellatie van Luc Redig (fractieleider Groen) over woonloket en regenboogvlag1.

Woonloket Igean: is ons bestuur nog geïnteresseerd in dienstverlening?

De gemeentelijke intercommunale Igean biedt haar gemeentes het zogenaamde woonloket aan. Een gratis dienstverlening waar elke bewoner op vaste uren en zonder afspraak terecht kan voor informatie, advies en ondersteuning over de aanvraag van premies, energie en duurzaamheid, sociale huur- en koopwoningen, sociaal lenen, aanpasbaar wonen en over woningkwaliteit. De stad Antwerpen biedt deze service nu reeds aan in de woonkantoren en het EcoHuis.

Een prachtig initiatief, dachten wij en ook alle gemeenten binnen Igean, behalve uiteraard Ranst: nog maar eens de witte schandvlek op de kaart van dienstverlening. Erik Gijsels (Groen) stelde hierover eerder reeds een vraag in de OCMW-raad, en kreeg daar een allesbehalve bevredigend antwoord.

Vandaar dat we deze vraag ook hier willen stellen: hoe kan dit? Zeker als we even de voorgeschiedenis van dit dossier bekijken. Tijdens de vorige legislatuur stelde Lier immers voor om samen met Ranst een woonwinkel op te starten? Maar 'uiteraard' vond men dat te duur in Ranst, er kwam immers een veel goedkoper alternatief aan via Igean: ? inderdaad, het onderwerp van deze interpellatie.

Maar er is meer. De laatste jaren merken wij dat onze gemeente op een aantal interessante initiatieven niet ingaat en steeds worden daarvoor dezelfde argumenten aangehaald. Het meest gehoord: we zullen het eens bekijken (en dan begraven), maar ook: personeelstekort, geen budget, of andere soms niet ter zake doende argumenten. Een greep:

  • Behaagactie Natuurpunt (campagne voor streekeigen hagen)
  • Energielening Igean (goedkope lening voor energiebesparende ingrepen zoals isolatie)
  • Zonnepanelen op openbare gebouwen
  • Inzamelactie Opnieuw en Co

Bijlage: persmededelingvan Groen Ranst: 'Gemeentebestuur Ranst niet geïnteresseerd in wooninfopunt.'

2. Ranst past nu ook doelbewust voor de IDAHOT (internationale dag tegen homofobie en transfobie)

Net vandaag kregen wij van ÇAVARIA het bericht dat Ranst doelbewust past voor de IDAHOT. Hun vraag was heel eenvoudig: de regenboogvlag één dag of een hele week (deze week) uit hangen. Çavaria kreeg een negatief antwoord vanuit Ranst: alsof onze stelling dat dit bestuur bewust veel positieve voorstellen aan zich laat voorbij gaan nog een extra bewijs nodig had.

Mogen wij daarom van het bestuur weten waarom ook op dit verzoek niet werd ingegaan?

Wij hebben stellig de indruk dat dit bestuur zich vooral wil focussen op het zogezegd financieel gezond houden van onze gemeente en het niet verhogen van de gemeentebelastingen, maar ondertussen geen oog heeft voor de groeiende nood van de bevolking aan meer dienstverlening. Misschien kan dit bestuur ook al eens nadenken over:

  • de groeiende behoefte aan kinderopvang,
  • de vraag naar langere en soepele openingsuren van onze gemeentediensten,
  • betere dienstverlening binnen de politiezone, ?

De antwoorden ? en onze reactie

Over het woonloket, de burgemeester: "Dat is zogenaamd een gratis dienst voor de bevolking, maar dat kost aan de gemeente wel geld hoor, dat gaan we niet doen. Zoiets dient toch maar om de intercommunales wat werk te geven. Het is ook niet nodig: met vragen kan men terecht op onze dienst Ruimtelijke Ordening of bij private organisaties inzake huur of koop/verkoop."

Groen stelt zich de vraag of die andere 28 op de 30 gemeenten het dan bij het verkeerde eind hebben en een overbodige dienstverlening aanbieden. De twee overblijvende gemeenten zijn Antwerpen, dat de dienst immers al aanbood, en? Ranst. Ook met de goedkope 'energielening' voor energiebesparende ingrepen doen 22 gemeenten wél mee. Die is vooral bedoeld om ook financieel zwakkere gezinnen toe te laten hun huis te isoleren.

Over de weigering om symbolisch de regenboogvlag op te hangen, de burgemeester: "Wij zijn er helemaal niet tegen, maar iedereen kan met dergelijke verzoeken afkomen, we kunnen niet overal op ingaan."  

... Simpel een vlag ophangen om de beweging tegen homofobie een hart onder de riem te steken? Echt niet - ook niet als Groen of de opgedaagde sympathisanten zélf die vlag aanbieden? Wat volgde deed monden openvallen, verbijsterde blikken werden uitgewisseld, ? want de burgemeester begon uit het arbeidsreglement te citeren om aan te tonen dat Ranst niet discrimineert. Voor een reactie uit het publiek: klik hier.

Groen zal het hier niet bij laten?

3. Geen commissies in Ranst?

Onze vraag (Luc Redig)

Tijdens de vorige gemeenteraad heeft onze fractie de vraag gesteld naar het samenstellen van commissies. De burgemeester verwees, niet zonder trots, naar het bestuursakkoord. Na het raadplegen van dit uitermate indrukwekkend document blijkt dat het elke schepen vrij staat een commissie in te stellen wanneer hij/zij dit raadzaam acht.

Nu de begroting wordt opgesteld en er belangrijke beleidsbeslissingen aankomen, lijkt het ons vanuit democratisch oogpunt zeer aan te raden voor een aantal belangrijke beleidsdomeinen de oppositie te raadplegen. Het ideale middel daarvoor is een commissie.

Daarom mijn vraag aan het schepencollege: gaat u vóór het definitief opstellen van de begroting nog commissies instellen? Uiteraard zijn wij zeker vragende partij voor de beleidsdomeinen verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, openbare werken en financiën.

Het antwoord ? en onze reactie

Commissies is toch maar rompslomp, commissies zijn niet nodig. Er zijn trouwens toch de adviesraden?

Groen betreurt deze houding ten zeerste. Toen Groen nog mee in de meerderheid zat (2000-2006) werkten de commissies goed, en was er zeer creatieve en nuttige uitwisseling van ideeën over de grenzen heen van meerderheid en minderheid. Dát is/was echte democratie. Nu 'moeten' de ideeën enkel vanuit de meerderheidspartijen komen. De realiteit toont aan hoe pover het resultaat is.

13 mei 2013