Geluidschermen Vaartstraat: nu ook elders! Maar waar blijft groenscherm De Lijn?

03 Oktober 2010

De groenen hadden op de gemeenteraad van 17 mei 2010 vier punten ingediend. Klopt het dat er eindelijk geluidschermen komen langs de snelweg aan de Vaartstraat, wat we al zo lang vragen? Prima, nu ook andere woonwijken aub! Waar blijft het beloofde groenscherm aan de stelplaats van De Lijn in Broechem? Waar blijft de evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan? En ons laatste punt was ? een kleine pluim.  Die geluidschermen: ja het klopt, "ze zouden er in 2011 komen". Hoewel de regeringsbelofte al dateert van 2005. Maar wat met de andere geteisterde wijken (cfr. geluidskaart Ranst)? Dat weet het gemeentebestuur niet, ze zullen dat eens bekijken.

Dat groenscherm: ja, dat moest een dubbele beukenhaag zijn van 2 m hoog. Maar als je goed gaat kijken dan staat er wel 'iets' hoor, laat dat nog wat tijd om te groeien. (We zijn nog eens gaan kijken: er bevinden zich? bodembedekkers!).

En die evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan? De betrokken diensten zouden hun evaluaties maken, en het OCMW en het schepencollege gingen dat in april bundelen. Belangrijk toch: om conclusies te trekken en om waar nodig te kunnen bij te sturen en aan te passen? Tja, de diensten hebben veel werk. "Het zal iets voor na de vakantie worden". Wees gerust, wij van Groen! blijven dit samen met ons OCMW-raadslid Leen Callens nauwgezet opvolgen; 'sociaal' ligt ons namelijk even nauw aan het hart als natuur, milieu, verkeer enz.

Een kleine pluim gaven we ten slotte voor het verkeersbord waar we om vroegen en dat er nu inderdaad staat. Als je vanuit de Broechemlei naar de processieweg afslaat, weet je nu eindelijk op voorhand dat het daar 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' is.

Ook nog dit. Bij de bespreking van de jaarrekening 2009 vernamen we ondermeer dat de herinrichting van het containerpark deels is uitgesteld. Jammer, want de kosten van afvalverwerking blijven maar stijgen. Wij blijven pleiten voor DIFTAR, gedifferentieerde tarifering. Dan betalen we minder naarmate we minder afval veroorzaken, en omgekeerd. Dat zou zowel het milieu als de gemeentelijke financies ten goede komen. Want betalen moeten we sowieso: als het niet bij het brengen van afval wordt aangerekend, komt het uit de gemeentekas, en dus uit onze gemeentelijke belastingen?

(17 mei 2010)