Fietspad Safi-spoor: ’s nachts de verlichting uit, of…?

22 November 2012

Fietspad Safi-spoor: ’s nachts de verlichting uit, of…?

Midden in de nacht rijden er nauwelijks fietsers. Is het wel zinvol om tussen de ring van Lier en Broechem alle lichten dan nog te laten branden? Groen pleit voor een tussenweg, want in het pikdonker is het daar toch niet veilig. Het schepencollege van Ranst zou aan Eandis vragen om tussen middernacht en vijf uur 's morgens op weekdagen de verlichting te doven. Dat vernam Groen Ranst. In het weekend zouden de lichten aan blijven.Het is zeker verstandig, vindt Groen, om de straatverlichting overal in onze gemeente eens grondig te bekijken. Dat deed men al in veel van onze buurgemeenten. Waar de veiligheid het toelaat, dooft men daar de verlichting 's nachts, of zet men ze eventueel op halve kracht.

Die maatregel vergt een redelijk kleine investering, die zich snel terugbetaalt in uitgespaarde energiekosten. En het is een bijdrage tegen de klimaatwijziging: elke kilowattuur minder elektriciteit produceren = een beetje minder opwarming van onze planeet.

Maar Groen wil ook fietsers die noodgedwongen 's nachts de baan op moeten niet vergeten. En op het Safi-fietspad is het dan wel erg donker. Daarom kwamen wij hierover tussen op de gemeenteraad van 19 november.

Groen voorstel wordt onderzocht

Schepen van Verkeersveiligheid Sonja De Pooter had oren naar ons voorstel. Wij vroegen namelijk om te onderzoeken of Eandis deze splinternieuwe led- verlichting ook kan dimmen i.p.v. ze volledig uit te schakelen. Of, andere besparingsmogelijkheid: de helft van de lampen doven, zodat er om de twee lampen toch één brandt.

Groen is tevreden dat het college dit zal laten bekijken. Alleen zijn we een beetje verbaasd dat zo'n onderzoek überhaupt nodig is: kende men de mogelijkheden dan niet al van in de fase van de aanbesteding en de beslissing tot aankoop?

20 november 2012