Fietscharter: Groen voorstel aanvaard - voor een sterk fietsbeleid in Ranst

24 December 2015

Fietscharter: Groen voorstel aanvaard - voor een sterk fietsbeleid in Ranst

Op de gemeenteraad van 14 december 2015 stelde Groen Ranst voor dat onze gemeente het "Fietscharter" zou ondertekenen. Het schepencollege ging op ons voorstel in en "zal zich hierover beraden", waarna het opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komt ter goedkeuring. ? ? Fietsberaad Vlaanderen, opgericht binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), lanceerde een charter "Sterk Fietsbeleid". De organisatie roept alle Vlaamse gemeenten op om het te ondertekenen. Met die handtekening erkennen de gemeenten de uitgangspunten en engageren ze zich tot een sterk fietsbeleid.

Het charter "Sterk Fietsbeleid" benadrukt het grote potentieel van fietsen, zowel functioneel als recreatief. Fietsen levert niets dan voordelen op: het is een snel en flexibel vervoersmiddel, het is gezond, ontspannend, goedkoop én milieuvriendelijk.

Minstens drie concrete actiepunten

Gemeenten die het charter ondertekenen, selecteren minstens drie uitgangspunten of engagementen waarrond ze een concrete actie willen ontwikkelen en realiseren voor 31 december 2018, het einde van deze legislatuur. Voor de selectie van die concrete actiepunten adviseerde Luc Redig dat dit best gebeurt in samenspraak met deskundige organisaties zoals de Fietsersbond.

Ons voorstel werd dus aanvaard, zij het niet onmiddellijk via een stemming van de hele gemeenteraad. Wel door een belofte van het college. We kijken uit naar verdere stappen van het schepencollege, die beloofde het punt na beraad opnieuw op de agenda te zetten.

Tip voor ons bestuur:

Groen Ranst lanceerde onlangs een hele reeks voorstellen voor een écht lokaal fietsbeleid in onze gemeente: meer dan voldoende inspiratie voor ons schepencollege om minstens "drie concrete actiepunten" te selecteren in het kader van het nieuwe fietscharter!

15 december 2015