Emblemseweg: vanaf nu EmblemseSNELweg?

17 November 2011

Emblemseweg: vanaf nu EmblemseSNELweg?

Onlangs is de weg eindelijk opnieuw opengegaan. Groen! had van in het begin bedenkingen bij de herinrichting: het moest een rustige landelijke straat blijven, geen uitnodiging voor snel doorgaand verkeer. Dat hebben we op verschillende gemeenteraden duidelijk gemaakt. De Emblemseweg is immers officieel een . Zo staat het in het mobiliteitsplan. Een erftoegangsweg moet woningen bereikbaar maken en rustig, lokaal gemengd verkeer is op dat type weg de enige juiste boodschap.

'erftoegangsweg'

Groen! - destijds mee in het bestuur - werkte nog mee de eerste plannen uit. Het zou een autoluwe straat worden, met voldoende snelheidsremmende maatregelen: verkeersplateaus, asverschuivingen, en enkele groenaccenten. Op die vernieuwde landelijke weg voor gemengd verkeer was plaatselijk langzaam verkeer welkom.

Maar het huidige CD&V-Open VLD-bestuur gooide die plannen om en richtte de straat bewust in als 'verbindingsweg'. Men schrapte enkele snelheidsremmers. Het vernieuwde gedeelte kreeg een weids uitzicht met een lang, recht stuk, en enkele nietszeggende visuele asversmallingen en een flauw plateau aan de kruispunten. Ideaal voor snelheidsduivels, maar slecht voor de rust en de veiligheid in deze woonomgeving.

Voor Groen! is het duidelijk. Dit bestuur koos voor een tweede, snelle verbindingsweg tussen Broechem en Emblem, naast de Broechemsesteenweg, terwijl de bewoners -volgens het mobiliteitsplan - recht hadden op een rustige, autoluwe straat.

1 november 2011