Een stapje dichter bij verkaveling Millegemveld?

04 Juli 2011

Een stapje dichter bij verkaveling Millegemveld?

Groen!Ranst vreest dat op de gemeenteraad van mei 2011 een nieuwe stap is gezet voor de verkaveling van de prachtige open ruimte achter het kerkje van Millegem. Wij stemden dan ook tegen de aankoop door de gemeente van de Schaubroekweg. De open ruimte achter het kerkje van Millegem was in 2007 door IGEAN aangekocht om er in de toekomst een verkaveling aan te leggen. Het gemeentebestuur (CD&V en Open VLD) schaarde zich achter deze plannen.Groen! stemde toen al tegen, omdat we vinden dat woonuitbreidingen in de eerste plaats in woonkernen moeten gebeuren én omdat dit stukje erfgoed voor ons een bijzondere waarde heeft.

Lange tijd bleef het stil rond dit project. Tot op de gemeenteraad van 23 mei 2011.

De Schaubroekweg is een zandpad tussen de Herentalsebaan en de Groenenbroekstraat (zie foto onderaan dit artikel). Het gemeentebestuur vroeg nu de goedkeuring aan de gemeenteraad om deze grond te verwerven. Wij hebben een sterk vermoeden dat dit gebeurt om de Schaubroekweg om te vormen tot een brede toegangsweg naar de geplande verkaveling.

Groen! stemde dan ook tegen dit voorstel tot verwerving van de grond. De aanleg van een brede toegangsweg is voor Groen! immers een eerste stap om deze verkaveling te realiseren.

Groen! vindt het overigens vreemd dat verschillende oppositiepartijen die in 2007 nog tegen de verkaveling stemden, op dit moment geen enkele vraag meer stellen bij de verwerving van deze grond.

23 mei 2011