Een echt holebi-beleid in Ranst: voorstel van Groen & N-VA aanvaard!

28 Augustus 2013

Een echt holebi-beleid in Ranst: voorstel van Groen & N-VA aanvaard!

Dag tegen Homofobie: in mei nog botweg het Groene voorstel om uit solidariteit de regenboogvlag op te hangen. Dat liet bij ons een zeer wrange nasmaak achter. Ook onze N-VA-collega's vonden dit niet kunnen. Daarom - uniek in de politieke geschiedenis van Ranst - dienden we vanuit de oppositie samen een uitgewerkt voorstel van beleid in op de gemeenteraad van 24/6/2013.weigerde het bestuur

De voorgeschiedenis

In mei had Groen gevraagd waarom Ranst - in tegenstelling tot 110 andere Vlaamse gemeenten - niet deelnam aan de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Het gemeentebestuur antwoordde toen dat het niet op eender welke actie zomaar kon ingaan. Na enig over-en-weer gepraat kregen we toch te horen dat het bestuur wel openstond voor ideeën i.v.m. sensibilisering rond holebi's.

Dat aanbod viel bij ons niet in dovemansoren. In een gezamenlijke interpellatie deden N-VA en Groen op de gemeenteraad van juni vier voorstellen voor een regenboogbeleid in onze gemeente.

Waarom?

Hoewel ons land een zeer goede holebi- en transgenderwetgeving heeft, die hen dezelfde maatschappelijke rechten garandeert, behoort uitsluiting en discriminatie zeker nog niet tot het verleden. De lokale overheid, het niveau dat het dichtst bij ons dagelijkse leven staat, moet volgens N-VA en Groen óók bijdragen tot een klimaat van verdraagzaamheid. Daarom leggen wij samen een voorstel op tafel met vier concrete, eenvoudige maatregelen voor een regenboogbeleid in Ranst. Deze zijn eerst en vooral gericht op meer en betere informatie, maar ook op mogelijke ondersteuning waar nodig. Wij zijn van mening dat onze voorstellen de partijgrenzen overschrijden en een zeer duidelijk signaal zijn naar de inwoners van onze gemeente, zonder onderscheid. Wij willen dit voorstel ter stemming voorleggen, maar zijn uiteraard bereid opmerkingen en aanpassingen van alle Ranstse partijen mee te nemen, met als doel: een zo breed mogelijk gedragen Regenboogbeleid voor onze gemeente.

Onze voorstellen:

  • Voorstel 1: Bekend maken van de Holebifoon. Bij de gratis Holebifoon kan iedereen terecht met vragen rond holebi-zijn. Het is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen met vragen rond haar/zijn geaardheid. Wetgeving is belangrijk, maar bij het zoeken naar eigen identiteit en geaardheid kan een goed gesprek helpen. Daarom vragen wij het nummer 0800 99 533 van de Holebifoon bekend te maken via de gemeentelijke informatiekanalen zoals de webstek, het informatieblad en andere publicaties.
  • Voorstel 2: Bekend maken van Discriminatiemeldpunten. Slachtoffers van discriminatie kunnen op verschillende meldpunten in centrumsteden terecht, onder andere in Antwerpen en Mechelen, de dichtst bij zijnde. Ook bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan men met klachten terecht. Wij vragen u deze meldpunten bekend te maken via de gemeentelijke informatiekanalen.
  • Voorstel 3: Informeer. In de bibliotheken wordt erop toegezien dat voldoende informatie beschikbaar is voor holebi's.  Het transgendermagazine ZiZo, dat elke bibliotheek ontvangt, wordt duidelijk zichtbaar in het aanbod opgenomen. Binnen het bestaande aanbod aan informatie van de gemeente aan de burgers wensen wij dat er ook aandacht besteed wordt aan specifieke holebi en transgender onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het holebihuwelijk.
  • Voorstel 4: Hang de regenboogvlag. Op de dag tegen de Homo- en Transfobie wordt de regenboogvlag in onze gemeente opgehangen.

Resultaat

Een daverend succes. De vier voorstellen van Groen en N-VA werden door iedereen op de gemeenteraad goedgekeurd (behalve door Open Vld-schepen Verhaegen).

20 augustus 2013