DOODSVONNIS VOOR 29 KASTANJELAARS AAN KERKHOF EMBLEM? MISSCHIEN NOG NIET...

17 December 2014

DOODSVONNIS VOOR 29 KASTANJELAARS AAN KERKHOF EMBLEM? MISSCHIEN NOG NIET...

Gemeenteraad april: Groen pleit voor behoud - kap is volstrekt overbodig. Attente bewoners maakten Groen erop opmerkzaam: ons gemeentebestuur (Open VLD - CD&V) vroeg een stedenbouwkundige vergunning aan om de 29 (!) kastanjelaars te kappen. Hiermee is de groene oase aan het kerkhof van Emblem ernstig bedreigd! Misschien valt er nog iets te redden, als we snel zijn, ... dat was onze eerste reactie. Want de bomen zijn weliswaar geen beschermd dorpsgezicht, maar ze vormen wel een beeld dat bij de inwoners van Emblem zeer vertrouwd en geliefd is. Dus moet men daar volgens Groen met de nodige zorgvuldigheid mee omspringen.

Groen interpelleert op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van april informeerden we naar de reden van de kap. Het antwoord van het bestuur was te gek voor woorden. De kastanjelaars zijn inderdaad aangetast door een lichte vorm van bloedingsziekte, maar ze zijn volgens het gemeentebestuur ook te hoog. Zo zorgen ze voor te veel schaduw. Bovendien laten ze hun bladeren vallen op het kerkhof (!) en "vormen ze een gevaar voor mensen die daar passeren".

We mochten ook vernemen dat tijdens het openbaar onderzoek slechts twee bezwaarschriften werden ingediend. Het bestuur denkt daarmee te kunnen aantonen dat de bevolking niet wakker ligt van deze kap.

Kastanjelaars kerkhof Emblem

Groen Ranst pleit voor het behoud van de bomen

Groen stelde na dit onthutsend antwoord voor dat het bestuur snel informatie inwint bij een boomspecialist alvorens de bomen neer te halen, want eens gekapt is alles uiteraard onomkeerbaar. Wij hadden namelijk inmiddels zelf reeds zulk een specialist onder de arm genomen en wat blijkt:

De kastanjelaars hebben amper dode takken en de eventuele holtes in de stam vormen geen probleem. Het is de buitenkern van de stam die ervoor zorgt dat een boom blijft staan. Deze bomen vormen momenteel geen enkel gevaar voor de bevolking.
Het Agentschap voor Natuur en Bos raadt in een algemene infobrochure aan om aangetaste bomen best te laten staan, tenzij ze een gevaar vormen. Dat is hier momenteel niet het geval.
Dode takken die een gevaar zouden vormen, kunnen eenvoudigweg gesnoeid worden.

Kastanjelaars kerkhof Emblem

Wat nu?

Dat de kastanjebomen vervangen zouden worden door lindebomen is een zeer magere troost. Want hoe lang moeten we dan wachten om een zelfde eindbeeld te bekomen? Hoe lang duurt het voor een volwassen boom evenveel fijn stof uit de lucht haalt en evenveel zuurstof produceert?

Voor ons is het duidelijk? het gemeentebestuur moet deze bomen laten staan. Drie jaar geleden plande het gemeentebestuur ook al eens de kapping van 17 machtige populieren in de dorpskern. Toen hebben we dat samen met de bewoners nog kunnen vermijden en we hopen dit nu ook te doen.

Kastanjelaars kerkhof Emblem

We informeerden de inwoners van de dorpskern in een pamflet over de nieuwe kapplannen van het bestuur. We weten immers dat heel wat mensen nog niet op de hoogte zijn van deze plannen en hopen dat -net zoals 3 jaar geleden- heel wat inwoners mee zullen protesteren tegen deze dwaze beslissing.

Wij hopen dat het bestuur zo toch nog tot inkeer komt en afziet van deze aanslag op een vertrouwd dorpsgezicht.

Laat u ook in een mailtje of een brief aan het bestuur weten wat u er zelf van vindt?

29 april 2014