DEBATAVOND GROEN: OMLEIDINGSWEG BROECHEM LANGS TRACÉ BISTWEG

19 Juni 2012

DEBATAVOND GROEN: OMLEIDINGSWEG BROECHEM LANGS TRACÉ BISTWEG

Een 50-tal Broechemnaars zakten op 13 juni af naar het Gildenhuis voor een info- en debatavond over de verkeersperikelen in Broechem. Groen plant in september nog twee gelijkaardige gespreksavonden voor de andere deelgemeenten. We kregen de bevestiging van onze stelling: de dorpskern van Broechem is onleefbaar geworden, er moet dringend iets gebeuren. Groen zette daarom drie mogelijkheden om de verkeersproblemen op te lossen op een rijtje en bekeek samen met de aanwezigen alle voor- en nadelen.Het verkeersveilig maken van de "doortocht Broechem-centrum" zou enkel een korte- termijnoplossing kunnen zijn. Daarbij pleit Groen ? vanaf de Kapelstraat tot aan de stelplaats van de bussen ? voor structurele maatregelen: zone 30, fietspaden, trajectcontrole, asverschuivingen, camera's? Maar het sluipverkeer via de Bistweg zal blijven, en vooral zal het aantal auto's en vrachtwagens door de dorpskern (tot 1000 per uur ?) zeker niet verminderen.

  1. Een tweede mogelijke ingreep kreeg een ruim onvoldoende mee: een 'nieuwe omleidingsweg' van begin Bistweg tot aan het kruispunt Veer. Het Gewest voorziet daarvoor al zeer lang een reservatiestrook dwars door open gebied. Eigenlijk was er zeer veel onbegrip voor deze oplossing, waar niemand van de aanwezigen voor pleitte. Eigenaardig genoeg is dat wél de keuze van het huidige VLD-CD&V bestuur, dat met een wijziging van het vorige mobiliteitsplan afstapte van de derde oplossing.
  2. Dat was een oud groen voorstel, dat Groen nu opnieuw lanceerde: een omleidingsweg - in grote lijnen ? langs het bestaande 'tracé Bistweg', richting Lammerenberg. Nagenoeg iedereen kon zich hierin wel terugvinden. Temeer omdat deze oplossing zal rekening houden met de bestaande woonclusters. Daar kan de rijbaan namelijk weggetrokken worden van de huizen, met ventwegen, bermen en groenaanplantingen enz. Zo blijft de hinder voor de bewoners minimaal. Die hebben trouwens nu al erg te lijden onder het drukke en zware sluipverkeer op deze weg die daar niet voor ingericht is.

Groen Ranst hoopt samen met de andere partijen in Ranst te komen tot een eensgezind standpunt over dit tracé Bistweg, dat onze gemeente dan ONMIDDELLIJK bij de Vlaamse Regering kan gaan aankaarten. Want de nood is hoog.

In de bespreking kwam ook nog de enorme toename ter sprake van het verkeer met superzware tractoren-met-aanhangwagens, die frequent door het centrum denderen zonder respect voor tegenliggers en die zelfs niet aarzelen om met hun enorme banden de voetpaden te gebruiken. Hier dient onmiddellijk ingegrepen, vond iedereen. Groen besprak dit probleem intussen met de politie.

Ons volledige dossier, met voor- en nadelen van de omleidingsweg via het tracé Bistweg tegenover deze van het Gewest: in bijlage.

... En Emblem, Ranst, Oelegem?

Ook de andere deelgemeenten gaan gebukt onder de toenemende verkeersdruk. Steeds meer sluipverkeer, fijn stof, lawaai, verkeersonveiligheid. We hopen met de inwoners van gedachten te kunnen wisselen over de verschillende problemen en mogelijke oplossingen op de volgende

twee nieuwe gespreksavonden, telkens om 20u:

  • 12/9 Verkeersproblemen Ranst en Emblem: zaal Den Orgel, Gasthuisstraat 20
  • 13/9 Verkeersproblemen Oelegem: parochiezaal ? Venusstraat 10

 

19 juni 2012