De nachtmerrie en de droom: geef ons twee agenten

09 April 2010

De nachtmerrie en de droom: geef ons twee agenten

Groen!Ranst ligt ervan wakker. Onze wegen zijn onveilig. Volgens de laatste telling (2010) vielen er in België op één jaar tijd 755 verkeersdoden. Is dat een succes, wetende dat er in 2007 nog 1071 doden vielen? Nee, het is hoogstens wat minder afgrijselijk geworden. Élk slachtoffer telt. Al dat verdriet, al die vele gewonden die niet in die cijfers zitten? Het verkeer blijft helaas vergelijkbaar met een oorlogssituatie met honderden (meestal) onschuldige burgerslachtoffers. Het lijkt wel alsof we voor die rauwe realiteit, voor die hallucinante nachtmerrie, de ogen en de oren gesloten hebben.Het wordt tijd om ze te openen en wakker te worden. Ook in onze gemeente. Groen!Ranst koestert - in de plaats van de nachtmerrie ? een droom. Want het kan ongetwijfeld beter. Ons land doet het immers nog altijd erg slecht in vergelijking met onze buurlanden. In België vallen 89 verkeersdoden per miljoen inwoners. In Frankrijk is dat een derde minder, in Duitsland twee derde minder. In Nederland vallen 'maar' 39 doden per miljoen inwoners.

Sensiblilseren, waarschuwen, en desnoods verbaliseren

Verkeersveiligheid is altijd al een van onze belangrijkste strijdpunten geweest. Veel mogelijke slachtoffers kunnen namelijk gered worden ? hoewel geen van hen dat ooit zal beseffen: als er met jou niéts gebeurd is, besef je niet wat je had kúnnen overkomen. Of jouw partner, of je kinderen.

De reddende maatregelen zijn gekend: sensibilisering van de verkeersgebruikers, ingrepen die straten herinrichten zodat je niet langer te snel kúnt rijden, en controles gevolgd door boetes; wie niet horen wil, moet voelen. Dat redt mensenlevens.

In onze droom neemt de politiezone Ranst/Zandhoven daarom twee extra agenten in dienst die enkel en alleen werken voor de verkeerscel. Naast alle Ranstenaars zal ook al wie door onze gemeente rijdt die twee agenten opmerken, want ze zullen constant zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld.

Hoe gaan zij slachtoffers helpen voorkomen/redden?

  • Door dagelijks te controleren, op steeds verschillende locaties;
  • Door te reageren op elke overtreding en daarbij - in eerste instantie - trachten te sensibiliseren. Mensen proberen te overtuigen.
  • Door de overtreders te waarschuwen. Elke waarschuwing komt in de computer, zodat een volgende overtreding onmiddellijk beboet kan worden.
  • Door te verbaliseren.

Over dat verbaliseren is het laatste woord nog niet gezegd. Groen! probeert al enkele jaren vruchteloos te achterhalen vanaf welke snelheid men pas een boete krijgt als men te snel rijdt. De burgemeester wil ons die tolerantiegrens nog steeds niet meedelen. Wij zijn er zeker van dat snelheidsduivels in Ranst pas beboet worden als ze echt heel erg over de schreef gaan. Dat maken wij op uit het grote verschil tussen 'aantal overtredingen' en 'aantal pv's'. De marge ligt duidelijk een pak hoger dan wat de hogere overheid aanraadt als tolerantie.

Onze droom

Onze droom houdt in dat dankzij deze actieve agenten, iedereen álle verkeersreglementen áltijd respecteert. Dan wordt het verkeer minder stresserend, er gebeuren minder ongelukken, heel veel menselijk leed wordt vermeden, en de Ranstenaars zullen zonder angst durven fietsen en wandelen. Want iedereen die Ranst binnenrijdt zal al vlug beseffen dat in deze gemeente álle verkeersreglementen áltijd nauwgezet dienen gerespecteerd!

Als alle gemeenten die droom realiseerden, dan kunnen we honderden mensenlevens sparen, en zal het verkeersgebeuren in ons land minder 'oorlogsslachtoffers' eisen.

5 april 2011