De mensen van Groen

Luc Redig

Schepen, bevoegd voor: 

 

Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling - Inspraak.

 

Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

 • Luc Redig

  Schepen, bevoegd voor: 

   

  Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling - Inspraak.

   

  Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

 • Annelies Creten

  Schepen, bevoegd voor:

   

  Onderwijs en vorming – Bibliotheken – Jeugd en speelpleinwerking – Cultuur

   

  Feestelijkheden – Sport – Documentatie en erfgoed – Toerisme – Jumelage.

 • Joris Van Camp

  Gemeenteraadslid - fractieleider

 • Frans Marivoet

  Gemeenteraadslid

 • Erik Gijsels

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst namens Groen Ranst

 • Joren Verspeelt

  Voorzitter Groen Ranst en lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 • Dirk van Nimwegen

  Lid van de kerngroep

 • Peter Jochems

  Secretaris Groen Ranst

 • Kurt De Belder

  Gemeenteraadslid

 • Leen Callens

  lid van de  kerngroep