CORONA in Ranst en lessen voor later

11 April 2020

CORONA in Ranst en lessen voor later

Corona stelt veel Ranstenaars voor zware problemen. Corona houdt ook onze manier van samenleven een spiegel voor. Met Groen Ranst trekken we daar lessen uit. Besturen in tijden van corona Het bestuur van Ranst is uiteraard niet stilgevallen. Voor belangrijke besluiten komt de gemeenteraad nog samen, maar dan digitaal. Het Groen-N-VA college blijft zijn bevoegdheden uitoefenen en het meerjarenplan uitvoeren. Via afspraken met het gemeentepersoneel – velen werken nu van thuis uit - blijft de dienstverlening en tegelijk de veiligheid van medewerkers en bezoekers gegarandeerd. Het corona-beleid is nu prioritair. De gevolgen zijn zwaar voor alle Ranstenaars. Ook voor onze handelaars, zelfstandigen, bedrijven. De hogere overheid ondernam voor hen reeds initiatieven. Na de crisis zal ons bestuur nagaan wie welke schade heeft geleden en meewerken aan het economisch herstelbeleid van de Vlaamse overheid. Maar momenteel komen het gezondheidsbeleid en de solidariteit op de eerste plaats. Het gemeentebestuur moet nu eerst aandacht schenken aan de meest prangende noden. We denken aan alle zorgverleners en al wie zich met man en macht blijft inzetten, maar zeker ook aan onze ouderen, zieken, alleenstaanden, kansarme gezinnen, mensen met een handicap, klein behuisde mensen: zij hebben het nu (nog) moeilijker. Ook wij doen een warme oproep: veel mensen die anderen willen helpen registreerden zich al via www.impactdays.be/ransthelpt. Dat kan nog altijd, maar zeer belangrijk is vooral dat iedereen via dat kanaal doorgeeft wie er in je omgeving misschien nog hulp kan gebruiken, want die doelgroep heeft vaak geen internet. En Groen Ranst? U merkt zelf ook hoe alles de laatste weken is veranderd: minder auto’s en meer fietsen en voetgangers, de lucht die schoner is, een merkbaar verlangen naar groen en buitenruimte, de nood aan cultuur en sociaal contact, verbindende initiatieven die het licht zien… Kortom een andere, aangepaste levenswijze. Daaruit kan men lessen trekken voor ná-corona. Die lessen zijn voor Groen niet nieuw. In Ranst zijn we dankzij de goede afspraken met coalitiepartner N-VA al die richting ingeslagen. Bij grote bouwinitiatieven legt het vergunningsbeleid nu sterk de nadruk op een ruimere en gedeelde buitenruimte. Woonuitbreidingsgebieden zullen in principe niet worden aangesneden: ze blijven open ruimte. Op diverse plekken in Ranst komen nieuwe groenzones. Ook plantacties in onze straten staan op het programma. Meer gezellige ontmoetingsplekken zullen tegemoetkomen aan de duidelijk gevoelde nood aan sociaal contact. Cultuur kan ook kleinschalig: zulke initiatieven zitten in de pijplijn. De scholen – nu belangrijke opvangpunten – kunnen rekenen op ondersteuning. De mobiliteit binnen onze gemeente zal nog meer aandacht krijgen zodat fietsen, wandelen en sporten mogelijk blijft en veiliger wordt. Misschien biedt deze crisis ons zo de kans om via de huidige ervaringen te komen tot een nieuwe vorm van gemeentelijk samenleven, waarvan wij met zijn allen de positieve gevolgen zullen ondervinden. Daarom is uw input ook belangrijk: laat ons weten wat úw conclusies zijn, en samen proberen we er werk van te maken. Reageren kan via deze website: menu “in Ranst => contact”, en via onze facebookpagina. U kunt zich daarnaast ook via “doe mee” inschrijven voor onze elektronische nieuwsbrief, dan krijgt u om de paar maanden een kort overzicht van het politieke reilen en zeilen in Ranst. Ons huis-aan-huisblad zal dit voorjaar niet op papier in uw bus vallen – alweer wegens corona – maar u kunt de lokale pagina’s wel hier digitaal bekijken.