Brief van Groen aan schepencollege: kilometerheffing en de vrachtwagens door onze dorpskernen

30 Oktober 2017

Brief van Groen aan schepencollege: kilometerheffing en de vrachtwagens door onze dorpskernen

De kilometerheffing op de snelwegen doet vrachtwagens meer en meer uitwijken naar gewestwegen waarop ze "gratis" rijden. Zoals de N14 en de N116 door Emblem en Broechem: onveilig en belastend. Daar kan iets aan gedaan worden. Groen geeft ons schepencollege een duwtje in de rug met een voorstel. Hieronder de brief van onze gemeenteraadsleden aan het bestuur. Geacht College van burgemeester en schepenen, Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op autosnelwegen en enkele gewestwegen (1 april 2016) neemt het sluipverkeer op veel gewestwegen toe, omdat het overgrote deel ervan tolvrij is gebleven. De voorbije maanden werden op 451 trajecten in Vlaanderen tellingen gedaan. Die werden vergeleken met nulmetingen die vóór de invoering van de kilometerheffing waren uitgevoerd.  Het resultaat van de metingen op de N14 tussen de E34 en Lier (grondgebied Zandhoven-Ranst) is verontrustend. Er is een toename van vrachtverkeer van 15 % richting  E34 en een toename van 50 % (!) richting Lier. Voorstel: kilometerheffing op "onze" gewestewegen Reeds in 2015 deed Groen Ranst verschillende voorstellen om voorlopige veiligheidsmaatregelen te voorzien voor zwakke weggebruikers op het Ranstse grondgebied van deze N14. Door de sterke toename van het vrachtverkeer is de verkeersonveiligheid voor de fietsers en voetgangers daar nog toegenomen. We voelen aan dat ook op de N116 het vrachtverkeer toenam. Ook daar zijn de fietsvoorzieningen ontoereikend en is er een serieuze problematiek van zwaar verkeer door het dorpscentrum van Broechem. De verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers en de leefkwaliteit van de inwoners heeft er sterk onder te lijden. Vandaag ((26/10) lazen we in de pers dat de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt uitgebreid op enkele gewestwegen. CD&V en Open VLD zijn voorstander. De N14 wordt wellicht opgenomen in deze uitbreiding van de kilometerheffing. Bij de lancering van de kilometerheffing zijn echter een zestigtal gewestwegen geschrapt uit het betalende tolnet. Dat besliste mobiliteitsminister Ben Weyts na gesprekken met de vrachtwagensector. Een beslissing die we betreuren. Het lijkt ons nu belangrijk om als gemeentebestuur aan te dringen bij de minister om ook een tolheffing op onze beide gewestwegen N14 en N116 in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ze niet meer aantrekkelijk zijn als sluiproute voor vrachtwagenchauffers die de tolheffing willen ontwijken.  Onze vragen: Kan het gemeentebestuur bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken het resultaat opvragen van de meting(en) op de N116? Graag ontvingen we dit resultaat. Is het gemeentebestuur bereid om bij de Vlaamse Overheid een kilometerheffing te bepleiten op N14 én N116?  (eventueel via uw vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement) Indien u dit wil doen, ontvingen we graag een duplicaat van jullie aanvraag. In onze voorstellen van voorlopige veiligheidsmaatregelen voor fietsers (die we aan het college voorlegden op 8/4/2015) omschreven we 5 knelpunten en gaven we adviezen. Tot op heden merken we dat er enkel een zone 50 werd ingevoerd ter hoogte van de basisschool en lazen we in een verslag van de PCV dat er een studie wordt uitgevoerd voor het plaatsen van verkeerslichten met drukknop. Van onze andere voorstellen hebben we geen nieuws gekregen. Kan u ons daarom meedelen welke besluiten er nog werden genomen voor meer verkeersveiligheid voor fietsers langsheen de N14? Wat is de stand van zaken in dit dossier?   Met vriendelijke groet,namens Groen Ranst, Kurt De Belder, gemeenteraadslid30 oktober 2017