Bomen in uw straat: vogelvrij verklaard?

15 Oktober 2010

Bomen in uw straat: vogelvrij verklaard?

Staan er bomen in uw straat? Opgelet, want dit bestuur heeft het niet zo begrepen op bomen in het straatbeeld. Ranstenaar, let op uw bomen! We vernamen immers dat de schepen verkiest om geen bomen meer aan te planten waar voetpaden (her)aangelegd worden.  De voetpaden in de Vogeltjeswijk krijgen een opknapbeurt. Groen! vindt het natuurlijk prima dat het bestuur (CD&V en Open VLD) aandacht heeft voor veilige voetpaden. Maar we begrijpen totaal niet dat de bomen zouden verdwijnen. Straatbomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte: mooi, gezond en gezellig. Een bestuur dat kiest voor 'grijze straten' tekent daarmee voor de verarming van een woonwijk. Bomen doen een wijk leven en zorgen voor een onbewust snelheidsremmend effect.

 

Akkoord, in het verleden werden wel eens verkeerde bomen aangeplant, met een oppervlakkig wortelgestel, waardoor de wortels de tegels soms naar boven woelden. En Groen! begrijpt dat het bestuur dat wil vermijden.

 

Geen bomen dan maar? We vinden het jammer dat de schepen niet op zoek gaat naar alternatieven.

Boomsoorten met een diepgaand wortelgestel vermijden het opstuwen van de tegels.

Er zijn voorbeelden genoeg. Bomen zoals de Noorse esdoorn drukken de verharding niet op.

Voldoende grote plantgaten in het voetpad zijn op zich al een deel van de oplossing. Er bestaan ook boomwortelgeleidingssystemen die de opdruk van bestrating voorkomen.

 

Mag je van een gemeentebestuur niet verwachten dat ze op zoek gaan naar alternatieven voor gerooide straatbomen? Wij vinden van wel. Geen nieuwe straatbomen aanplanten is een te gemakkelijke keuze.

 

Groen! verwacht dat het gemeentebestuur zich inspant om woonwijken te blijven voorzien van straatbomen en zal hiervoor politieke druk uitoefenen. We rekenen erop dat het bestuur een lijst maakt van geschikte straatbomen.

 

Oktober 2010