Bistweg: Groen voorstel voor 50 km/uur verworpen!

20 Juli 2012

Bistweg: Groen voorstel voor 50 km/uur verworpen!

Op de gemeenteraad van juni stelden wij voor om op deze gevaarlijke weg de maximumsnelheid omlaag te halen van 70 naar 50 km per uur. De andere gemeenteraadsleden keken verrast naar elkaar, en stemden na het afwijzend pleidooi van de burgemeester gedwee tégen deze redelijke, logische en vooral broodnodige veiligheidsmaatregel. Tijdens de vorige legislatuur (2000-2006, met Groen in de meerderheid) werden alle landelijke wegen in Ranst omgevormd tot zone 50. Zo wilde Groen deze wegen verkeersveiliger én fietsvriendelijker maken. Terecht, want tot dan toe was het toegelaten om op die landelijke wegen 90 km/uur te rijden. Voor de Bistweg was er toen echter te veel weerstand bij de andere partijen om deze ook te laten opnemen in het nieuwe snelheidsregime.Sluipverkeer, gps-waanzin, gevaar voor de fietsers

Maar de Bistweg gaat sindsdien meer en meer gebukt onder het sluipverkeer. Groen vroeg daarom tijdens deze legislatuur al meermaals om alsnog een maximumsnelheid van 50 km/uur in te voeren, net als op andere landelijke wegen. Het bestuur wilde daar niet van weten. We vroegen 50 km/uur, we kregen 'hoogstens' 70 km/uur.

Groen blijft het onaanvaardbaar vinden dat op deze smalle, landelijke weg met enkele haakse bochten, even snel mag gereden worden als op de gewestweg.

Vergeet het bestuur

  • dat dit een sluipweg is voor heel wat automobilisten?
  • dat gps-toestellen de Bistweg maar al te goed weten liggen, waardoor ook veel vrachtwagens er gebruik van maken?
  • dat de Bistweg voor veel fietsers dient als verbinding tussen Broechem en Ranst en al evenzeer door               recreatieve fietsers gebruikt wordt (fietsroutenetwerk)?
  • dat fietsers amper uitwijkmogelijkheden hebben door de vele putten langs de kant van deze weg?
  • dat zone 50 de leefbaarheid én de verkeersveiligheid kan verhogen?

Verwarring voor de stemming

Op de gemeenteraad van juni 2012 lanceerde Groen opnieuw het idee om de maximumsnelheid te verlagen tot 50 km/uur. We eisten de stemming, zodat deze ingreep op korte termijn mogelijk zou zijn. Na de formulering van ons voorstel volgde er eerst wat verwarring, aarzeling? velen zagen inderdaad in dat ons voorstel meer dan terecht was. Maar men kon Groen toch geen succesje gunnen, nu de verkiezingen naderen, nietwaar?

De uitslag was dan ook tekenend voor de interesse in verkeersveiligheid en leefbaarheid van dit bestuur en de andere oppositiepartijen. Open VLD, CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Nieuw Groot Ranst stemden tegen ons voorstel of onthielden zich.

Groen vindt het onbegrijpelijk dat de andere politieke partijen niet wilden kiezen voor een veilige Bistweg en dat ze de buurtbewoners en de zwakke weggebruikers in de kou laten staan.

Ook U kunt het college op zijn plichten wijzen: [email protected] (ter attentie van "het College van Burgemeester en Schepenen")

26 juni 2012