Bestuursakkoord voor Ranst: lege doos

21 Maart 2013

Bestuursakkoord voor Ranst: lege doos

Na drie maanden aandringen keken we uit naar het bestuursakkoord. Het blijkt een compleet lege doos. Groen Ranst vroeg op de gemeenteraden van januari én februari aan het college om het bestuursakkoord toe te lichten. Burgemeester Lode Hofmans antwoordde telkens dat het college te gepasten tijde met het bestuursakkoord naar buiten zou komen. Op de gemeenteraad van 18 maart stond het bestuursakkoord dan toch op de agenda. Een visie op Ranst voor de komende zes jaar zou dan eindelijk duidelijk moeten worden.We hoopten dat de bestuursploeg tot een gezamenlijk project was gekomen met oplossingen voor de grote uitdagingen in onze gemeente. De nieuwe bestuursploeg slaagt er echter totaal niet in om nog maar een begin aan visie te ontwikkelen omtrent belangrijke thema's zoals o.a. mobiliteitsbeleid, financieel beleid en jeugdbeleid.

Groen had al in januari een memorandum vol ideeën bezorgd aan het college. Burgemeester Lode Hofmans maakte brandhout van al die ideeën, maar slaagt er met zijn ploeg blijkbaar niet in om met betere voorstellen uit te pakken.

Nauwelijks drie pagina's, zonder plannen 

Het bestuursakkoord is een documentje van welgeteld drie pagina's! Het beperkt zich tot de verdeling van de schepenzetels en enkele vage afspraken rond de werking van het college. We hadden verwacht dat de burgemeester en de schepenen hun ambities voor de komende zes jaar zouden schetsen. Maar blijkbaar heeft dit nieuwe bestuur (nog) geen concrete plannen voor de legislatuur die nu begonnen is.

Heel wat gemeenten beschikken ondertussen over een uitgebreid bestuursakkoord. In Ranst is het duidelijk dat bij het nieuwe bestuur - ondanks de erg krappe meerderheid - de drang om een tot op de draad versleten coalitie verder te zetten groter is dan zich te buigen over de toekomst van iedere Ranstenaar.

Groen kan dat moeilijk aanvaarden en zal tijdens de volgende maanden de beleidsintenties van de individuele schepenen trachten te achterhalen zodat er toch een debat mogelijk wordt binnen de gemeenteraad.

18 maart 2013