Bestuursakkoord op gemeenteraad 28 januari 2019

30 Januari 2019

Bestuursakkoord op gemeenteraad 28 januari 2019

Op de eerste “echte” gemeenteraad van de nieuwe legislatuur (28/1) stond het nieuwe bestuursakkoord tussen N-VA en Groen op de agenda. Voor Luc Redig en Annelies Creten (foto) hun eerste keer verschijning als schepen. Ook een ander belangrijk punt uit het programma van Groen werd goedgekeurd: een duidelijke deontologische code voor de mandatarissen (schepenen en raadsleden). Bestuursakkoord 2019-2024 Dit N-VA-Groen-bestuur pakt de zaken duidelijk anders aan. Dit keer kreeg de gemeenteraad al op de eerste “echte” gemeenteraad (na die voor de installatie op 2 januari) een uitgewerkt bestuursakkoord van 13 pagina’s voorgelegd. Zes jaar geleden moest Groen er herhaaldelijk achter hengelen bij het toenmalige CD&V-OpenVLD-college, totdat Ranst uiteindelijk toch een tekst van nauwelijks 3 pagina’s kreeg, met daarop hoofdzakelijk de verdeling van de schepenbevoegdheden. De titel van het nieuwe bestuursakkoord geeft het al aan: “Krachtlijnen bestuursperiode 2019-2024”. De bedoeling van dit document voor de Ranstenaars is dus om hen de algemene krachtlijnen voor de volgende zes jaar toe te lichten. De komende maanden gaan de schepenen nu per bevoegdheid die krachtlijnen concreet invullen en de maatregelen uitwerken, want eerst moet er geduldig gepraat worden met raden, verenigingen en burgers, en tegelijk moet onderzocht worden welke de mogelijkheden en de middelen zijn. Dat gaat diepgaand in samenspraak met de Ranstenaars gebeuren. Ondanks de duidelijke toelichting – “dit zijn algemene krachtlijnen, en die worden later verder ingevuld, na studiewerk en voorbereiding” - bleven de overgebleven gemeenteraadsleden van de oude coalitie bij elk onderdeel keer op keer naar de concrete details vragen, steeds opnieuw, bladzijde voor bladzijde. Beetje ontluisterend, zeker als je terugdenkt aan zes jaar geleden, maar soit, een pak frustratie over de bestuurswissel is begrijpelijk. De nieuwe schepenen en de burgemeester bleven geduldig antwoorden en ook twee kordate tussenkomsten van Groen-gemeenteraadslid Frans Marivoet en van Groen-fractieleider Joris Van Camp maakten duidelijk dat dit nieuwe bestuur nu een jaar moet werken met de budgetten die het vorige bestuur einde vorig jaar nog vastlegde, en dat het college ondertussen de tijd nuttig invult om de eigen krachtlijnen op een grondige manier uit te werken. Zoals dat na een bestuurswissel altijd het geval is.Groen-schepen Luc Redig voegde eraan toe dat studiewerk en onderzoek belangrijk zijn en tijd vragen, en: “Ja, we weten dat er over een aantal materies al studies gedaan zijn, en wíj gaan met de resultaten daarvan wél iets doen.”  GAS-boetes: Luc antwoordde ook op een vraag rond de invoering van GAS-boetes dat Ranst een van de laatste gemeentes is om dit systeem in te voeren. Ze zijn niet bedoeld als pestboetes, of omdat het centen opbrengt. Wél als middel tegen kleine zaken die grote ergernis opwekken maar die het parket niet vervolgt: sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep, vandalisme, stoepparkeren, ... Als besluit van het hele debat sprak Luc zijn tevredenheid erover uit: “Nu zie je pas hoe belangrijk en hoe nuttig het is hierover in het begin van een legislatuur een open debat echt te voeren.” Het bestuursakkoord werd uiteindelijk goedgekeurd met 15 stemmen (meerderheid) tegen 10 onthoudingen (oppositie). U kunt de tekst van het bestuursakkoord hier vinden. Deontologische gedragscode voor mandatarissen Dit voor Groen belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma stond ook op de agenda. Verkozenen, zoals schepenen of gemeenteraadsleden, moeten hun ambt uitoefenen puur in het algemeen belang, en persoonlijke belangen mogen daarbij geen enkele rol spelen. Ook dit punt werd – dit keer unaniem – goedgekeurd. Het kan anders in Ranst en het zal anders worden in Ranst … Enkele uittreksels uit de code: (de hele code kan u hier vinden)Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk belang. Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid heeft.Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, tegen. (…) Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere fases van het besluitvormingsproces.