Begroting 2011: talrijke groene voorstellen

24 November 2010

Begroting 2011: talrijke groene voorstellen

De laatste gemeenteraad van het jaar stond traditiegetrouw de begroting voor volgend jaar op de agenda. Merkwaardig: de gemeenteraadsleden van Groen! waren de enigen die tussenkwamen op deze belangrijkste bespreking van heel het politieke jaar. Onze fractieleider Dirk van Nimwegen legde heel wat groene suggesties voor. Enkele daarvan wil het college wel eens bekijken:De gelden die bij Triodos staan zijn een ethische belegging maar die brengt tegelijk ook goed op: waarom dat bedrag dan niet verhogen?

  • Besparen op openbare verlichting op geschikte plaatsen en uren: daarin nú investeren, levert de komende jaren besparingen op in energieverbruik én in kosten.

Andere voorstellen van de groene fractie werden weggestemd:

  • Een belasting op het opruimen van sluikstorten vond Groen! een goed signaal, maar pv's worden meestal geseponeerd. De meeste gemeenten hebben daarom een GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) tegen alle kleine overtredingen, zoals ook geluidsoverlast, stoken. Dan kan de gemeente zelf beboeten. Wanneer komt dat er eindelijk ook in Ranst?
  • Groen! wilde een grondaankoop schrappen die de ontsluiting van de mooie open ruimte achter Millegem mogelijk zou maken.
  • Een hoger bedrag voor maatregelen voor de verkeersveiligheid en voor het onderhoud van voetpaden en kleine voetwegen.
  • Verhoog het bedrag voor de aankopen van de bibliotheken en hou het filiaal Broechem open. (zie ander artikel)
  • Een hoger bedrag voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.
  • Voor het containerpark en het afvalbeleid wenste Groen! de toepassing van het principe 'vervuiler betaalt'. Nu betaalt iedereen ? via de algemene belasting, hoe weinig afval je ook veroorzaakt.

(december 2010)