Bedankt, kiezers! En wat nu, na de verkiezingen?

19 Oktober 2012

Bedankt, kiezers! En wat nu, na de verkiezingen?

Groen Ranst dankt onze 1399 kiezers. We verkregen dankzij hun stemmen opnieuw twee zetels. We feliciteren onze lijsttrekker Luc Redig en onze nieuwkomer Lotte Van Camp. Groen koppelt zo politieke ervaring aan vernieuwing en verjonging. De oude, verliezende coalitie Open VLD ? CD&V haalde in extremis toch nog een 13de zetel. Of zij voortdoen en in welke vorm, zal de komende dagen blijken. N-VA willen wij hoe dan ook feliciteren met hun overwinning.  Groen verloor niet maar won ook geen zetel bij: we blijven op twee staan. Het waren er drie geweest, als Sp.a niet apart was opgekomen en zo progressief Ranst verdeeld heeft laten stemmen. Iedereen die de politiek in Ranst volgt, wist nochtans dat zij op eigen kracht nooit een zetel konden halen. Jammer dus dat zij niet ingingen op de opening die wij al in januari aanboden aan hun voorzitter. Maar het was hun goed recht, uiteraard. En we hebben al afgesproken dat we blijven openstaan om aan hun terechte bekommernissen in ons oppositiewerk aandacht te schenken.

 1399 kiezers voor Groen. Dat is toch een heel pak, en we zijn er fier op! Ze kunnen blijven rekenen op ons gedreven oppositiewerk, onze acties waar de verkeersveiligheid of het groen bedreigd is, onze dossierkennis, ons luisterend oor. 

BEDANKT AAN IEDEREEN DIE ZICH OP EEN OF ANDERE MANIER MEE INGEZET HEEFT

KLIK OP DE TABELLEN HIERBOVEN OM ZE UIT TE VERGROTEN. In de tweede tabel vindt u de cijfers voor Groen. Proficiat aan onze verkozenen Luc, Lotte, en opvolgers Leen, Geert en Dirk, en eigenlijk al onze kandidaten ? Iedereen behaalde mooie cijfers. Andere partijen: zie http://www.vlaanderenkiest.be/#/gemeente/11035/uitslagen. (klik daar op een partij en een blad opent zich met de scores). (PS Niet vermeld op eerste tabel: Nieuw Groot Ranst 1.09 % ;  blanco of ongeldig 2.06 %).

Wij blikken terug op onze meest intense campagne ooit. We hebben er alles aan gedaan, we hebben onszelf niets te verwijten. We hebben velen op een andere manier leren kennen, en ? waarderen. We vormden een heel toffe ploeg, je voelde heel goed de solidariteit, de gemeenschappelijke inzet, de wederzijdse appreciatie. Van veel anonieme sympathisanten weten we niet op welke manier ze concreet hebben bijgedragen, maar kunnen we er zeker van uitgaan dat ze ook onze mails, standpunten enz. hebben helpen uitdragen.

We zijn er zeker van dat onze samenwerking op 14/10 niet geëindigd is...

...WANT WE DOEN VOORT:

  • zoals we bezig waren, elke maand opnieuw, met interventies in de gemeenteraad, brieven aan het college, acties, pamfletten in wijken enz.;
  • en misschien op nog andere manieren die de mensen óók aanspreken ?voortbouwend op ideeën die uit de evaluatie zullen volgen;
  • met de zekerheid dat we ook vanuit de oppositie nuttig kunnen zijn voor ons dorp en de mensen die er in wonen;
  • en met de schat aan nieuwe namen en adressen van inwoners die achter ons staan, en die dat de afgelopen maanden lieten weten!

PLEZANT SLOT

We plannen nog een superplezant slot achter de campagne. Om iedereen die meehielp en al onze kiezers en sympathisanten te bedanken, en omdat we vinden dat het niet altijd vergaderen, travakken, krantjes bussen moet zijn, maar dat we ook eens gewoon tof moeten kunnen samenzijn. Iedereen heel hard welkom op zondag 9 december op onze 'Brunch.2013'!.

18 oktober 2012