Afschaffing samenwerking milieu: Groen! niet akkoord met minister

23 Mei 2010

De milieuconvenanten worden door minister Schauvliege afgeschaft. Groen! vroeg aan het bestuur van Ranst welke de gevolgen voor het milieubeleid zullen zijn en diende op de gemeenteraad van mei 2011 een motie in om de minister op die beslissing  te laten terugkomen.  De minister gaat er van uit dat de gemeenten op vlak van lokaal milieu- en duurzaamheidsbeleid "een voldoende maturiteitsniveau bereikt hebben" en de nodige acties in hun structurele werking geïntegreerd hebben. Wij kunnen enkel vaststellen dat het instrumentarium, de verplichtingen, maar ook de financiële tegemoetkomingen uit de milieuconvenant in onze gemeente nodig blijven.Op de gemeenteraad van mei 2011 vroegen wij aan het bestuur welke de gevolgen  zij voor het milieubeleid in Ranst, van de afschaffing. Zal het bestuur nog milieuacties en acties op het vlak van duurzame ontwikkeling kunnen ontwikkelen, met geen of minder steun van Vlaanderen?

In functie hiervan legde Groen! een motie aan de gemeenteraad ter stemming voor, om steun te geven aan de stemmen die aan de kwalijke gevolgen van het besluit van de minister weerwerk willen geven. U vindt deze motie in de bijlage.

De schepen van Milieu Sonja De Pooter antwoordde dat afgeschafte subsidies niet zouden leiden tot het ontslag van de duurzaamheidsambtenaar, of tot het verdwijnen van milieuacties (voor zover die er al zijn, nvdr). Maar er is nog niets officieel bekendgemaakt over de afschaffing. Volgende gemeenteraad komt het punt - inclusief de motie die Groen! voorstelt - opnieuw op de agenda.

Dat gebeurde inmiddels op de gemeenteraad van juni. Maar de motie werd niet gestemd, omdat alle gemeenten die bij de intercommunale IGEAN zijn aangesloten, samen overleggen om het protest op papier te zetten. Ook de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft dit ter hand genomen.

23 mei 2011 - aanvulling 27 juni 2011