Aan burgemeester en schepenen: fietsers en voetgangers nog maar eens vogelvrij

20 Maart 2012

Aan burgemeester en schepenen: fietsers en voetgangers nog maar eens vogelvrij

Geacht college, in naam van heel veel zwakke weggebruikers willen we u dringend opmerkzaam maken op het huidige gebrek aan veiligheid in de Ranstsesteenweg (foto's in bijlage). Wij stellen ons ernstige vragen of bij het plannen van de werken enige aandacht uitging naar de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.  Die moeten zich momenteel op de rijbaan begeven, tussen het drukke verkeer. We konden immers noch een omleiding constateren, noch enige aanduiding voor fietsers en voetgangers, noch politie bespeuren ? ook niet op de 'cruciale' tijdstippen als heel wat fietsertjes zich verplaatsen naar en van de scholen. vragen ONMIDDELLIJKE maatregelen die de veiligheid van de zwakke weggebruikers waarborgen.Groen Ranst

20 maart 2012