Stefanie Gijsels

Stefanie Gijsels

Stefanie Gijsels

Stefanie Gijsels – student geneeskunde – Emblem - 22 jaar

Waarom Groen kiezen? Wel, de afgelopen jaren is het me duidelijk geworden dat het erg moeilijk is om iets gedaan te krijgen van de gemeente. Adviesraden worden genegeerd en jeugdbewegingen moeten grotendeels hun plan trekken. Dat kan beter. In Ranst hebben we nood aan een beleid dat geïnspireerd wordt door de inwoners van de gemeente, in tegenstelling tot de vriendjespolitiek die nu heerst.

Sinds mijn 15e ben ikzelf actief in de Ranstse adviesraden. Eerst was dat de jeugdraad, later ook de milieuraad. Dit gecombineerd met het leiding geven bij de Chiro heeft al voor veel frustratie gezorgd. Iets regelen met de gemeente is vaak enorm moeilijk, wanneer een dossier geen prioriteit krijgt kan het jarenlang blijven aanslepen. Dat moet veranderen, zodat élke inwoner van Ranst de kans krijgt om problemen aan te kaarten en verandering teweeg te brengen.

Ondertussen zag ik hoe Groen steeds geprobeerd heeft om voorstellen te doen die zorgen voor een beter beleid, waar het ons-kent-ons-principe aangepakt wordt en getracht wordt om onze gemeente een aangenamere plek te maken om te wonen en te leven.

Dat is waar ik mee voor sta. Ik sluit me dan ook graag aan bij deze lijst, omdat ik er van overtuigd ben dat het met Groen in het bestuur beter wordt.

Stefanie Gijsels

Plaats 4

Stefanie Gijsels – student geneeskunde – Emblem - 22 jaar

Waarom Groen kiezen? Wel, de afgelopen jaren is het me duidelijk geworden dat het erg moeilijk is om iets gedaan te krijgen van de gemeente. Adviesraden worden genegeerd en jeugdbewegingen moeten grotendeels hun plan trekken. Dat kan beter. In Ranst hebben we nood aan een beleid dat geïnspireerd wordt door de inwoners van de gemeente, in tegenstelling tot de vriendjespolitiek die nu heerst.

Sinds mijn 15e ben ikzelf actief in de Ranstse adviesraden. Eerst was dat de jeugdraad, later ook de milieuraad. Dit gecombineerd met het leiding geven bij de Chiro heeft al voor veel frustratie gezorgd. Iets regelen met de gemeente is vaak enorm moeilijk, wanneer een dossier geen prioriteit krijgt kan het jarenlang blijven aanslepen. Dat moet veranderen, zodat élke inwoner van Ranst de kans krijgt om problemen aan te kaarten en verandering teweeg te brengen.

Ondertussen zag ik hoe Groen steeds geprobeerd heeft om voorstellen te doen die zorgen voor een beter beleid, waar het ons-kent-ons-principe aangepakt wordt en getracht wordt om onze gemeente een aangenamere plek te maken om te wonen en te leven.

Dat is waar ik mee voor sta. Ik sluit me dan ook graag aan bij deze lijst, omdat ik er van overtuigd ben dat het met Groen in het bestuur beter wordt.