Nog steeds geen GAS in Ranst: want de burgemeester is afwezig

24 November 2010

Nog steeds geen GAS in Ranst: want de burgemeester is afwezig

De omliggende gemeenten hebben inmiddels een goed werkend GAS-reglement: een regeling Gemeentelijke Administratieve Sancties. Een ambtenaar kan dan kleine overtredingen vaststellen zoals sluikstorten, geluidsoverlast, of vuurtje-stook waar het niet mag. De burger in overtreding krijgt dan wél een boete, terwijl dat anders, door het parket, heel vaak 'geklasseerd' wordt -  áls er al een pv is opgemaakt. Met als gevolg dat de overtreders met graagte volharden in de boosheid.Twee jaar geleden brachten we dit al eens op de gemeenteraad (oktober 2008), en toen "zou er spoedig een GAS-ambtenaar aangesteld worden".  Daar wachten we nog altijd op. Dus nog maar eens dit punt op de agenda gezet, in november 2010. 

Maar niemand van het schepencollege was blijkbaar bekwaam om ons hier een treffelijk antwoord op te geven. Reden: de burgemeester was er niet bij op de gemeenteraad. Er is dus maar een man die in Ranst "de gas kan doen branne"?

Wordt uiteraard vervolgd.