Joris Van Camp

Joris Van Camp

Joris Van Camp

Joris Van Camp - Jeugdconsulent - Emblem - 31 jaar

Als ervaren jeugdwerker kwam ik, via de jeugdraad, in contact met gemeentepolitiek. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2012) besloot ik me aan te sluiten bij Groen om zo mee te kunnen denken over en werken aan een goed gemeentelijk beleid.

We zijn er van overtuigd dat we met Groen, op een positieve manier, heel wat kunnen bijbrengen aan onze gemeente. Persoonlijk denk ik dan direct aan sociaal beleid, jeugd- en cultuurbeleid, ... Maar ook mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke ordening laten we niet links liggen. Tijd om te luisteren naar wat de Ranstenaar echt wil en een positief, Groen, beleid te voeren!

Joris Van Camp

Plaats 5

Joris Van Camp - Jeugdconsulent - Emblem - 31 jaar

Als ervaren jeugdwerker kwam ik, via de jeugdraad, in contact met gemeentepolitiek. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2012) besloot ik me aan te sluiten bij Groen om zo mee te kunnen denken over en werken aan een goed gemeentelijk beleid.

We zijn er van overtuigd dat we met Groen, op een positieve manier, heel wat kunnen bijbrengen aan onze gemeente. Persoonlijk denk ik dan direct aan sociaal beleid, jeugd- en cultuurbeleid, ... Maar ook mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke ordening laten we niet links liggen. Tijd om te luisteren naar wat de Ranstenaar echt wil en een positief, Groen, beleid te voeren!